Blogg

Evidens har ett pris

När psykiatriker eller psykoterapeuter pratar om evidens-baserad terapi i media bör man tänka på att de har egenintresse av det de pratar om. Liksom forskare som får sina anslag via att

Så skapas känslor och …

Brainsciencepodcast skildrar på ett medryckande sätt Lisa Feldman Barretts bok ”Så skapas känslor”. Barrettgruppens forskning kring känslor och hur de skapas har väckt glädje och förhoppning men också bestörtning. Liksom

Anknytning skapar hjärnor

Anknytning innebär i praktiken att man reglerar barnets nervsystem och med-skapar dess hjärna. Lärande sker via att hjärnan skapar koncept Hjärnan använder inlärda koncept, anpassade till situationen. Det sker via