Mindful Tapping Steg 3

med Mindful Eye Positions

Fördjupa dina kunskaper i Mindful Tapping. Skaffa fler kraftfulla tekniker till din terapeutiska verktygslåda.

DET BEHÖVS MER ÄN EN METOD FÖR ATT LÖSA VÅRA PROBLEM

 • På denna kurs lär du dig en räcka metoder och arbetssätt som gör arbetet effektivt, individanpassat, flexibelt och mångfacetterat.
 • Dessutom fördjupar du din förståelse för hur du integrerar kroppsminnen och lär dig olika sätt att stärka inre resurser.
 • På denna kurs lär du dig en räcka metoder och arbetssätt som fördjupar din förståelse av hur du kan förändra tankar, känslor, föreställningar, beteenden, kroppsminnen och minnen av händelser.

”Jag trodde jag var färdig med det…”

​På det personliga planer ger denna kurs ofta oerhört mycket. Problem som man trodde man var färdig med visar sig ofta ha fler komponenter för att lösas upp fullständigt. Arbetet med kroppsminnen ger nya insikter och djupa förändringsprocesser.

 

Förstärk din terapeutiska verktygslåda

Du som redan arbetar med EFT, KBT, hypnos, EMDR, psykodynamisk terapi, coaching, massage, akupunktur, yoga eller mental träning kommer ha stor användning av de kunskaper som ges under kursen. Alla tekniker i Mindful Tapping kan med fördel integreras med både samtals- och kroppsterapier och förstärka resultaten.

 

Integrera kroppsminnen: Body Memory Integration

​Den lär dig flera olika sätt att integrera explicita minnen (minnen du kommer ihåg och kan återberätta) men viktigast av allt implicita (somatiska) minnen. Vid traumatiska minnen spelar de implicita minnen stor roll. Personer som gått i samtalsterapi eller klassisk EFT och känner sig ”klara” kan fortfarande ha kvar kroppsliga reaktioner. Dessa icke-integrerade implicita minnen kan nämligen utlösas omedvetet. Traumatiska minnen är oerhört viktiga att integrera då de omedvetet ”pyr” och skapar grogrund för relationsproblem, fysisk och psykisk ohälsa.

 

Integrera inre bilder: Image Integration

Hur negativt laddade händelseminnen i form av inre bilder eller filmer kan förvändas till resurser med hjälp av rekonsilidering. (Jämför med Movie Technique, Matrix Reimprinting, Inner Repatterning, Inner Child, Inner Theatre och Holographic Memory Resolution). Arbetssätten i dessa tekniker har många gemensamma drag. Vi tror att du lätt lär dig att tillämpa Image Integration, våra arbetssätt för att integrera bildminnen. Vi lär även ut Image Transformation Techniques för bilder som inte är minnesbilder av händelser utan är bilder som representerar problemet. Det kan vara inre bilder, inre landskap, skapande bilder, metaforer och bildterapi som vi använder oss av tillsammans med tapping, EPT och TAT.​

 

Mindful Eye Positions, Mindful-EP

Kallades Tidigare  Eye Position Integration – EPI

Ögonrörelser och ögonpositioner påverkas av det vi tänker på. Du har kanske lagt märke till att människor ibland tittar åt ett visst håll när de pratar med en, fastnar med blicken eller stirrar ut i ”tomma luften” när de dagdrömmer. Under sömnen rör sig ögongen då vi drömmer (Rapid Eye Movement, REM). Det finns en koppling mellan ögonens rörelser, positioner och nervsystemets aktivitet. Denna koppling kan man använda för förändringsarbete. Vi utforskar detta på ett flertal sätt under kursen, genom att arbeta med ögonrörelser och ögonpositioner som engagerar hjärnstam, mitthjärna (superior colliculi), default mode network, salience network. Mindful-EP är en kraftfull metod som kanske blir din favorit. Vi har utvecklat Mindful-EP med inspiration från 9 Gamut (EFT/TFT), Integrative StatesTherapy 9 by 9 (IsT 9*9), Rapid Eye Techniques, EMDR och neurobiologisk kunskap om hjärnans regioner för synsystem och predictive coding.

 

Tapas Acupressure Technique (TAT)

En meditativ teknik, utvecklad av Tapas Fleming, där man med fingrarna håller på framsidan och baksidan av huvudet. Samtidigt fokuserar man på ”problemet”. Kan med fördel vävas in i tappingen.

 

Finn och fokusera problemen: Verbala och somatiska metoder

Lär dig verbala och somatiska tekniker för att finna och fokusera upp problemen och göra ditt arbete mer intuitivt. Lär dig att vända och vrida på formuleringar på sätt som fokuserar, omformulerar och provocerar. Gå bakom symptombilden genom att ställa frågor. Detta är tilämpbart vid bl.a. kroniska tillstånd, sjukdomar och beteenden. Fungerar även bra för att hitta motstånd mot personlig utveckling och framgång. Vi arbetar även med att lösa konflikten i det som verkar vara motsatta föreställningar. Lär dig somatiska tekniker, exempelvis Mindful Movements, som finner sambanden mellan nuvarande problem och dess källor i det förflutna, och därmed ger möjlighet att lösa grundorsakerna till problemen.

 

Utveckla klientens inre resurser: Vikten av anknytning

Klientens inre resurser kan behöva utvecklas för att lägga en grund för fortsatt tryggt arbete, eftersom trauman från exempelvis anknytningstiden eller uppväxttiden (attachment resp. developmental trauma) kan ligga bakom exempelvis relationsstörningar. ​

 

Rekonsolidering av minnen

Detta viktiga begrepp handlar om hur man transformerar minnen. Vi fördjupar kunskapen om vad som behövs för att rekonsolidering skall ske och hur man arbetar. Vi jämför med affektreglering, emotionell reglering respektive kognitiv reglering, d.v.s. effekterna av motverkande, counter-active terapier. Rekonsolidering av explicita och implicita minnen.

 

Teoretiskt underlag för allt vi gör

​Vi bygger vidare på de teoretiska kunskaperna från Steg 1 och Steg 2 kurserna samt ger teoretiskt underlag för Eye Position Integration, Tapas Acupressure Technique. Vi förklarar även teorin bakom rekonsolidering av minnen.

 

Mycket praktiskt arbete: Demonstationer och övningar

För att tillgodogöra dig all kunskap och omsätta den i praktiken lägger vi stor vikt vid demonstrationer, gruppövningar och par/triad-övningar. Alla nya tekniker demonstreras och övas under kursens gång, vilket ger dig stort utbyte både för personlig och yrkesmässig del.

 

Demo: Mindful-EP   (tidigare EPI)

PRIS

7.000:- (inkl. moms) för privatpersoner
8.750:- (inkl. moms) för företag

 

Nästa kurstillfälle

Hösten 2021 via ZOOM

 

Förkunskaper: Mindful Tapping Steg 1 och 2.

Du får ut kursmaterial som vi rekommenderar att du studerar innan kursen, för största utbyte.

Efter kursen finns möjlighet för certifiering: Fallbeskrivningar och litteraturstudier​.

Mindful Tappers

Hitta Mindful Tappers

Reflektioner från kursdeltagare

 • Under momentet Mindful Eye Positions var jag demoperson och fick tillfälle att släppa fram den rädsla jag så innerligt ville bli fri från. Med god handledning och på ett skonsamt sätt kunde jag uppleva och möta förnimmelser som dök upp i kroppen. På ställen där rädslan fanns lagrad fysiskt, efter operationen som skett för 35 år sen.
   
  När jag efteråt reste mig upp från stolen var det med en känsla av att vara ett par decimeter längre och flera kilo lättare i kroppen och med fötter som landat stadigare mot underlaget. Trött, men med en mycket behaglig känsla.

   
  Eva-Lena
 • Jag vet inte riktigt vad som hände under dagarna. Jag var väldigt trött, men jag gick in i övningarna med tillit om att det kommer gå bra. Emellanåt kom jag in i mitt gamla sätt att vilja förstå och kontrollera, även det jag inte kan kontrollera. Men jag släppte detta på något konstigt sätt och nu efteråt känns det som att jag är lugnare inombords än tidigare.
   
  Jag upplever att TAT är oerhört avkopplande och passar mig bra. Jag har använt metoden mycket och ofta sedan kursen.
   
  Tusen tack för att ni finns och har tagit fram MT med sina skilda metoder för Sverige! Hoppas att den blir en del av min framtid för jag vill gärna jobba med den framöver på något sätt.

   
  Tina