Steg 3 med Mindful Eye Positions / Eye Position Integration

Med Steg 2 har du lagt en gedigen grund för att med Steg 3 utöka och bredda din arsenal av arbetssätt och metoder, vilket ger dig fler individanpassade infallsvinklar och breddar ditt arbetsfält.

Under Steg 1 & 2 har du fått en enkel beskrivning och praktisk tillämpning av EPICA modellen. Nu är det dags att fördjupa dina kunskaper och omsätta dem i praktiskt arbete.

EPICA modellen är den totala upplevelse vi har av oss själva, andra och vår omgivning eller om du så vill av vår inre och yttre miljö. Denna totala upplevelse skapas via samverkan mellan hjärna, kropp och den sociala och fysiska miljön.

EFT (Emotionally Focused Therapy, Emotional Freedom Techniques), hypnos, Havening, Somatic Experiencing (SE), KBT, PDT, psykoanalys, Psykosyntes och mental träning har olikartade teoribildningar.

EPICA modellen, eller egentligen EPICA Experiences Predictive Processing Model, är en enhetlig modell som förklarar såväl hur problem skapas som hur de kan transformeras, oavsett metod. EPICA modellen bygger inte på psykologiska teorier.

EPICA är en biopsykosocial modell för psykofysiologiska uttryck och störningar.

EPICA modellen ger därmed en allomfattande förståelse för hur man kan förändra tankar, känslor, föreställningar, minnen, beteenden, fysiska och psykiska diagnoser och störningar samt det i dag ofta använda begreppet funktionella (neurologiska) symtom.

Metoderna som ingår är Mindful Eye Positions eller Eye Position Integration, Bildintegrerings-metoder, hur man ökar sin personliga trygghetszon (Personal Space Integration), Body Memory Integration samt Tapas Acupressure Technique (TAT). Med flera arbetssätt.

UTBILDNINGENS OMFATTNING & INNEHÅLL

Utbildningen pågår under cirka 12 veckor. Cirka 50 timmar under lärarledning, heldagar, halvdagar samt kortare träffar. Mellan kursdagarna har deltagarna övningsuppgifter att utföra med varandra.

I 2024 års utbildning ingår 3 dagar på Katrinebergs Folkhögskola utanför Falkenberg den 6 – 8 maj. Resterande utbildning sker online via Zoom.

I utbildningen ingår egenstudier av bloggar, videomaterial samt anvisad litteratur.

Praktik och övning sker med övriga kursdeltagare mellan kurstillfällena.

Vem är utbildningen till för

På det personliga planet ger denna kurs mycket. Problem som man trodde man var färdig med visar sig ofta ha ytterligare komponenter.

För dig som är Mindul Tapper och som vill öka effektiviteten och flexibiliteten i ditt arbete. När du vill bredda dina tjänster och nischa ditt utbud till specifika grupper, individer eller ämnesområden.

Samtliga metoder och arbetssätt som ingår i EPICA modellen kan med fördel integreras i såväl samtals- som kroppsterapier. Utbildningen lämpar sig därför även för de som arbetar med EFT, KBT, hypnos, EMDR, psykodynamisk terapi, coaching, massage, akupunktur, yoga eller mental träning.

För dig som arbetar inom teater, dans, scenkonst eller med fria konstutövare. Med sångare, pianister, symfoniker, dirigenter eller idrottsutövare på alla nivåer. Inom ledarskapsutbildning och säljträning har det en given plats.

Integrera “kroppsminnen”, Body Memory Integration

​Personer som gått i samtalsterapi eller klassisk EFT och känner sig ”klara” kan fortfarande ha kvar fysiska reaktioner och ogynsamma beteenden. Dessa kan nämligen utlösas omedvetet. Icke-integrerade implicita minnen skapas vid trauman Det är oerhört viktigt att integrera dem då de omedvetet aktiveras och därmed skapar grogrund för såväl relationsproblem som fysisk och psykisk ohälsa. Du lär dig därför flera olika sätt att integrera dessa implicita minnen.

Integrera bilder

Negativt laddade händelseminnen i form av inre bilder eller filmer kan förvandlas till resurser. Bilder som inte är direkta minnesbilder av händelser utan snarare bilder som representerar själva problemet, metaforer, egna teckningar och målningar, foto, kan också förvandlas till resurser. En bild säger mer än tusen ord. Ytterligare en form av ordlös terapi som är fri från analys. Bildintegrering sker i kombination med tapping, MEP eller TAT med flera metoder.

Mindful Eye Positions / Eye Position Integration

Ögonrörelser och ögonpositioner påverkas av det vi tänker på. Du har kanske lagt märke till att människor ibland tittar åt ett visst håll när de pratar, fastnar med blicken eller stirrar ut i ”tomma luften”. Det finns en koppling mellan ögonens rörelser, positioner, och skapandet av medvetna och omedvetna minnen. Denna koppling kan man använda för förändringsarbete.

Vi utforskar detta på ett flertal sätt under kursen. Ögonpositionsmetoden har en enkelhet i sitt sätt att arbeta. Trots detta kan du lösa komplexa problem utan att ha identifierat orsakerna. Kan med lätthet kopplas in, sömlöst, i samtalsterapier. Förutsättningen är att du lärt dig arbeta somatiskt vilket du gör under utbildningen. Mindful Eye Positions är en kraftfull metod som kan bli din favorit. 

Tapas Acupressure Technique (TAT)

En meditativ teknik, utvecklad av Tapas Fleming, där man med händerna håller på framsidan och baksidan av huvudet. Samtidigt fokuserar man på ”problemet”. Kan med fördel vävas in i tappingen.

Fokusera problemen genom somatiska arbetssätt

Du lär dig somatiska arbetssätt för att zooma in problemen. Ibland föregånget av omformulering och provokation. Gå bakom symptombilden via frågor. Detta är tilämpbart vid bl.a. kroniska tillstånd, sjukdomar och beteenden. Fungerar även bra för att hitta motstånd mot personlig utveckling och framgång. Vi arbetar även med att lösa konflikten i det som verkar vara motsatta föreställningar. Med ett somatiskt arbetssätt kan man kontakta länkarna mellan nuvarande problem och dess källor i det förflutna. Då ges möjlighet att lösa grundorsakerna till problemen.

Utveckla klientens inre resurser

Klientens inre resurser kan behöva utvecklas för att lägga en grund för fortsatt tryggt arbete, i synnerhet vid traumaarbete. ​

Rekonsolidering av minnen

Detta viktiga begrepp handlar om hur man transformerar minnen. Vi fördjupar kunskapen om vad som behövs för att rekonsolidering skall ske och hur man arbetar. Vi jämför med affektreglering, emotionell reglering respektive kognitiv reglering, d.v.s. effekterna av motverkande, counter-active terapier.

Vi förklarar MEP

​Neurovetenskapligt underlag för hur ögonpositioner deltar i inlärning och hur de kan användas för omlärning.

Mycket praktik

För att tillgodogöra dig all kunskap och omsätta den praktiskt lägger vi stor vikt vid demonstrationer, gruppövningar och par/triad-övningar. Nya metoder och arbetssätt demonstreras och övas under kursen. Detta betyder att du får stort utbyte både personligt och yrkesmässigt.

Guldkorn

Hur du kommer i kontakt med glömda, ”borttappade” minnen, eller tidsperioder som tycks vara blanka. Hågkomster av sådant du tror du varit med om, men inte vet. Miljöer som varit viktiga för dig, där du har en känsla av att de varit betydelsefulla men minns inte.

Du får essenserna från andra metoder vi har lärt oss. Kraftfulla metoder med arbetssätt som lätt kan vävas in i det övriga arbetet. Metoder som kan beskrivas som postypnotiska suggestioner, t. ex. Logosyntes och EmoTrance.

Dessutom får du några andra tips och trixs från våra rikhaltiga repertoar.

 

Demo: MEP 

 

KURSUPPLÄGG – DATUM

Utbildningen pågår under 12 veckor. Cirka 50 timmar under lärarledning. Mellan kursdagarna har deltagarna övningsuppgifter som de ska utföra med varandra i par.

Utbildning 2024
10 mars – 20 juni

Dag 1: 14 mars 17.30 – 21.00 ZOOM
Dag 2: 7 april 9.00 – 17.00 ZOOM
DAG 3: 22 april 9.00 – 13.00 ZOOM
Dag 4-5-6: NBV, Jönköping 6 – 8 maj
Dag 7: 20 maj 17.30 – 21.00 ZOOM
DAG 8: 9 juni 9.00 – 13.00 ZOOM
Avslutning:

Tillkommer Zoom-möten för frågor & praktikgenomgång samt teori 3 – 4 tillfällen enl. överenskommelse. Dessutom praktikövningar mellan kursdeltagarna enl. egen överenskommelse.

KURSPRIS 2024

7.400:- för privatperson / 9.250:- ink moms för företagare

50% rabatt om du gått motsvarande kurs tidigare.3.700:- resp. 4.625:-
Har du deltagit vid flera tillfällen betalar du endast 1.600:- + moms = 2.000:-

Demomaterial: 1.250:- / 1.560:-

OBS! TOTALT PRIS KURS + DEMO:
Privatperson: 8.500:- (moms inkl.)
Företagare: 10.500:- (inkl. moms)

KURSORT: Jönköping
NBV, Österängsvägen 2A,

Förkunskaper: Mindful Tapping Steg 2 med Mindful Movements.

Anmälan och betalning via blogginlägget

Steg 3 med Mindful Eye Positions 10 mars – 20 juni 2024

Certifiering
Efter kursen tillkommer certifiering vilken bör vara avslutad senast 6 månader efter kursavslut.
Skriftliga inlämningsuppgifter som dokumenterar praktik, teoristudier, litteraturstudier, demos samt egna erfarenheter och reflexioner.

Individuell handledning, 1-1,5 timme, avtalas efter uppgifterna är inlämnade.
Pris 950:- / 1.188:-
Efter certifiering får du tillgång till material (videos, ljudfiler, länkar m.fl. tips) via Mindful Tappers hemsida.

Mindful Tappers

Hitta Mindful Tappers

[/column]

Reflektioner från kursdeltagare

 • Under momentet Mindful Eye Positions var jag demoperson och fick tillfälle att släppa fram den rädsla jag så innerligt ville bli fri från. Med god handledning och på ett skonsamt sätt kunde jag uppleva och möta förnimmelser som dök upp i kroppen. På ställen där rädslan fanns lagrad fysiskt, efter operationen som skett för 35 år sen.
   
  När jag efteråt reste mig upp från stolen var det med en känsla av att vara ett par decimeter längre och flera kilo lättare i kroppen och med fötter som landat stadigare mot underlaget. Trött, men med en mycket behaglig känsla.

   
  Eva-Lena
 • Jag vet inte riktigt vad som hände under dagarna. Jag var väldigt trött, men jag gick in i övningarna med tillit om att det kommer gå bra. Emellanåt kom jag in i mitt gamla sätt att vilja förstå och kontrollera, även det jag inte kan kontrollera. Men jag släppte detta på något konstigt sätt och nu efteråt känns det som att jag är lugnare inombords än tidigare.
   
  Jag upplever att TAT är oerhört avkopplande och passar mig bra. Jag har använt metoden mycket och ofta sedan kursen.
   
  Tusen tack för att ni finns och har tagit fram MT med sina skilda metoder för Sverige! Hoppas att den blir en del av min framtid för jag vill gärna jobba med den framöver på något sätt.

   
  Tina