EVIDENS FÖR MINDFUL TAPPING och EPI

I Mindful Tapping kombinerar vi ett flertal metoder för att effektivt ta hand om stress- och traumabaserade problem. Vi börjar vår undervisning med hur man sätter fokus på sina problem, zoomar in och aktiverar dem, så att man kan transformera dem genom fokuserad, kroppsmedveten mindfulness kombinerat med tapping, EPI, TAT, rörelser, skakningar, BSFF, bildintegrering, papegojtekniken med flera.
I våra vidareutbildningar samt vid terapi med Mindful Tapping använder vi även EPI (Eye Position Integration), en teknik som har stora likheter med EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprogramming) och Brainspotting.

Var och en av dessa metoder har ett gediget vetenskapligt stöd. Detta vetenskapliga stöd har lett fram till att man inom svensk vård idag använder mindfulness och EMDR samt att amerikanska psykologförbundet (APA) har godkänt tapping som evidensbaserad metod.

Nedan följer en kort sammanfattning av forskningsläget utifrån metod och problemområde.

Vi bifogar även en lista över de forskare inom neurobiologi, stress och trauma som starkt har influerat utvecklingen av Mindful Tapping, både dess metoder och arbetssätt samt det teoretiska underlaget.

 

Innehållsförteckning

  • Teoretiskt ramverk för Mindful Tapping
  • Vad är tapping?
  • Teorier om hur Mindful Tapping ger effekt

Tapping skickar lugnande signaler till amygdala
Minnen rekonsolideras vid motstridiga signaler
Rörelse är oförenligt med frysreaktioner

 • Forskningsläget
 • Stress, ångest, depression
 • Smärta och huvudvärk
 • Post-traumatisk stress (PTSD)
 • Sömn
 • Övervikt och beroenden
 • Prestation inom skola, sport och talarrädsla
 • Vad är EMDR?
 • Vad är Brainspotting?
 • Eye Position Integration
 • Stress, depression och ångest
 • Fysiologiska förändringar i hjärnan
 • Kroppsmedvetenhet och känslor

Fyll i formuläret nedan. I fältet ÄMNE skriver du Evidens. Så skickar vi dokumentet, som består av 14 sidor, till dig.

Antispam-fråga

Genom att använda detta formulär accepterar du att denna webbplats lagrar och bearbetar dina uppgifter. Läs mer i vår Integritetspolicy.