Mindful Tapping Steg 2

med Mindful Movements

Steg 2 är för dig som vill fördjupa dina kunskaper i Mindful Tapping. Att kunna hjälpa dig själv, dina vänner och familj och dina klienter, kunder, elever dvs i ditt arbete. 

Du lär dig hur du tryggt och effektivt använder Mindful Tapping även för allvarliga problem och svåra livsupplevelser.

”Jag har börjat med sessioner och det går över förväntan. Har haft flera stycken och det går fantastiskt bra. Har redan fått en liten kö av intresserade och för att utmana mig själv träffar jag först personer jag inte känner.

En av dessa är en kvinna som har grav PTSD. Trodde jag skulle känna mig osäker och nervös men det har det bara funnits en antydan av inför några av mötena. Är förundrad över effekten i metoden och över hur sessionerna utvecklar sig, det händer verkligen saker, i flera av sessionerna har det gått väldigt snabbt och hänt mycket”. Alexandra

 

 • Under kursen kommer du att fördjupa din förståelse av hur viktiga neurofysiologins och traumaforskningens förklaringar är för att förstå hur vi fungerar.
 • Genom detta kan vi nämligen förstå hur våra livsupplevelser påverkar våra tankar, beteenden och vår hälsa. Då förstår vi även vad som behövs för förändring.
 • Rent praktiskt lär du dig hur du tryggt guidar en person igenom en session.
 • Hur du läser av flykt/kamp- och frysreaktioner i kropp och ordval.
 • Hur du guidar personen med hjälp av fokus på vad som sker i kroppen.
 • Därigenom kan minnen skrivas om, rekonsolideras.
 • Därmed ges utrymme för nya tankar, känslor och beteenden.

Jag använder generell knackning, ofta flera gånger dagligen. Sakta men säkert skalar jag av tunna lager av vad som hindrat mig från att vara närvarande i min egen kropp. Det kan vara svårt för andra att förstå, men tex upplever jag nu att jag står med mina fötter på marken. Även om känseln är dålig så ÄR jag i min kropp. Känner mig mer närvarande, fokuserad, lugn och trygg. Tidigare hade jag alltid en stark känsla av nervositet i solarplexus men den är borta.

Jag har inte tagit en enda Omeprazol sedan kursen och jag känner mig allmänt mindre stel i kroppen. Något som är påtagligt är den nya respekt, medkänsla och förståelse jag känner för mig själv och som till stor del kommer av de insikter jag fått av allt jag lärt och lär mig under utbildningen. Alexandra

STRESS OCH TRAUMA

En viktig pusselbit för att förstå stress och trauma är den polyvagala teorin. Den förklarar hur det som händer oss väcker våra kamp-, flykt- och frysbeteenden. Dessutom visar den att våra reaktioner, vår aktivering, vid stress fungerar utifrån ett hierarkiskt reaktionssätt väcks inom oss, vare sig det är tankar, inre fysiologiska stimuli som hjärtklappning, eller en situation vi befinner oss i som skapar stressen. Denna kunskap gör att vi förstår hur man kan arbeta utifrån kroppens sätt att reagera. Bland annat med Mindful Movements dvs. med långsamma rörelser och mikrorörelser. Då kan man lösa upp trauman enklare och fullständigare än med samtalsterapi och klassisk EFT.

 

NÄR HÄNDELSER BLIR PROBLEM SOM KVARSTÅR

När traumatiska minnena lagras är aktiviteten i Broccas center (talcentrat) sänkt. Detta är en del av förklaringen till varför samtal inte kan lösa alla problem. För att förändra det som påverkas oss negativt på djupet krävs det därför att man arbetar både med de minnen som är medvetna och möjliga att återberätta, och de minnen som är omedvetna (implicita). (se fotnoter nederst på sidan). Du kommer lära dig känna igen båda dessa typer av minnen, hur du upplever dem och hur du kan arbeta med dem. Du får även lära dig vad de kan betyda för vår hälsa, våra relationer och vår framgång.

 

LÄR DIG LÄSA AV KROPPENS REAKTIONER

Lär dig läsa av kroppens kamp, flykt och frys-reaktioner/beteenden (fight/flight/freeze) och hur de ger upphov till olika fysiska upplevelser och förnimmelser. För att tapping ska bli mer effektiv lär du dig hur du läser av dessa kroppsliga reaktioner och fördjupar arbetet med hjälp av dem.​​

 

SKAPA TRYGGHET

​Vårt nervsystem är skapat för att upptäcka och reagera på faror. Har man varit med om många överväldigande händelser är nervsystemet överkänsligt. Men det går att balansera det. Begreppen neuroception och neuroreglering ger oss förklaringar (se fotnoter). Du lär dig skapa ett tryggt fysiskt utrymme för förändring. Du lär dig även hur man arbetar med Mindful Movements dvs. rörelser för att komma i kontakt med ”kroppsminnen” (exempelvis procedurminnen) och hur man integrerar dem.​

 

TRANSFORMERA, KODA OM, ”REDIGERA” MINNEN

​Genom att förstå hur hjärnan, kroppen och nervsystemet lagrar upplevelser kan vi även förstå hur vi ska ”redigera/skriva om” dessa minnen. Vad som krävs för att varaktig förändring skall ske och inte bara vara en möjlighet. Detta kallas för rekonsolidering.​

LÄRANDE GENOM UPPLEVELSE

​Under kursens gång varvas teori med övningar, och demonstrationer. På så sätt kommer denna kunskap att integreras och bli ett naturligt sätt att se dig själv och andra människor på. Du får en fördjupad förståelse för hur man arbetar utifrån kroppens, hjärnans och nervsystemets sätt att reagera.

Lärare på kursen är Ann-Sofi och Kjell Forsberg, grundarna av Mindful Tapping.
 

Jag kände mig mycket lugnare flera veckor efter kursen. Sen kom den inre stressen tillbaka, men jag är medveten om den på ett helt annat sätt än tidigare. Jag har lättare för att vara i min egen kropp och att känna hur den mår. Jag vågar vara i den på ett annat sätt och det är jätteskönt. Tapping gör jag i stort sett varje dag och jag gör det för jag mår bra av det. Det får mig att slappna av.
 Martina
Läs mer om vad MT betytt för Martina
Som anorektiker finns alltid i bakhuvudet att man ska ut och gå

Titta på ett videoklipp från en demo på en steg 2 kurs

 

KURSINNEHÅLL I KORTHET

ARBETSSÄTT

 • Betydelsen av att utveckla din förmåga att observera och lyssna in.
 • Förklaringar till vad du ska tänka på och titta efter.
 • Frågor och arbetssätt för att hitta bakomliggande orsaker.
 • Att föra arbetet vidare på ett konstruktivt sätt, ofta med kroppen som vägvisare.
 • Att arbeta med obehagliga problem på varsamt sätt.
 • Att lösa upp kroppsliga spänningstillstånd och traumatiska minnen genom anpassade rörelser och fokuserad medvetenhet, Mindful Movements.
 • Hur man arbetar med kroppsminnen.
 • Hur explicita och implicita minnen uttrycks och hur du arbetar med dem.
 • Hur händelser leder till problem.
 • Vad olösta minnen betyder för hälsa, relationer och prestationer.
 • Att skapa trygghet i kroppen.
 • Hur man arbetar tryggt då många svåra minnen väller upp. Så att man kan arbeta vidare med dem vid ett senare tillfälle.
 • Att testa och avläsa framsteg.
 • Att hjälpa klienten lägga märke till när insikterna kommer.

OLIKA SLAGS PROBLEM

 • ​Begränsande föreställningar, tankar och attityder.
 • Att skapa positiva alternativ (men inte med affirmationen eller positivt tänkande).
 • Fobier och rädslor.
 • Traumatiska händelser.
 • Fysiska smärtor och åkommor.
 • Beroenden (addiktion).
 • Att förstå hur och varför motstånd eller skydd finns och hur man arbetar med dessa. Ofta oegentligt benämnda som självsabotage.

TEORETISKA GRUNDER

 • ​”Traumakapseln” (Robert Scaer, MD): Explicita och implicita minnen, procedurminnen.
 • Den polyvagala teorin (Stephen Porges, MD): Hierarkin mellan social engagement (jämvikt) och fight/flight/freeze-reaktionerna
 • Neuroception (omedveten blixtsnabb reaktion) med neuroreglering. Kort om rekonsolidering (att skriva om) minnen. Mer kommer i steg 3.
 • ACE-studier (Adverse Childhod Experiences).

VIKTIGA BEGREPP

  • Explicita minnen är de delar av en händelse som är medvetna och kan återberättas. Explicita minnen kan handla om det man såg, hörde, smakade, luktade och kände, med den gemensamma nämnaren att man har möjlighet att sätta ord på det man upplevde.
  • Implicita minnen är ”omedvetna” minnen. Det är känslor, vad som känns, hur du känner dig, rörelseimpulser, gester, ansiktsuttryck, stickningar, svettning, kyla, rodnad, tomhetskänsla, känsla av utanförskap, overklighetskänslor, dissociation, utanför kroppen upplevelser mm
  • Neuroception är blixtsnabba omedvetna reaktioner som gör att man blir varse och reagerar innan man blir medveten om det, det ”sjätte sinnet”). Har bland annat att göra med klientens upplevelse av trygghet.
  • Neuroreglering är arbetssätt för att integrera oavslutade processer som ger upphov till ökad vaksamhet, tics minnen från skador och kirurgiska ingrepp. Används för att skapa den trygghet som kan behövas för att våga förändras.
  • Procedurminnen är enkelt uttryckt muskelminnen.
  • Genom spegling av hur ansikte och hjärta samarbetar neurologiskt kan du reglera den person du arbetar med.
  • Rekonsolidering av minnen är när minnen ”skrivs om” fullständigt. Detta kan jämföras med kognitiv-, emotionell- eller affektreglering som är motverkande men inte transformerande.

PRIS

5.400:- (inkl. moms) för privatpersoner
6.750:- (inkl. moms) för företag

 

Nästa kurstillfälle

17 – 19 april 2021 via ZOOM
Kursledare: Hanna Noorberg
Anmälning via formuläret på bloggen

Förkunskaper: Grundkurs i Mindful Tapping; ”live”​ eller E-kurs. Kursmanual, skickas ut och ska läsas före kursen.

Certifiering till Mindful Tapper kan genomföras efter Steg 2 efter att ha utfört fallbeskrivningar, litteraturstudier enligt instruktion, genomgång av vårt demomaterial samt övriga åläggande vilket också innefattar undertecknande av förhållningsregler.

Ger behörighet att gå Steg 3 & Steg 4 – BSFF

Mindful Tappers

Hitta Mindful Tappers

Reflektioner från kursdeltagare

 • Ann-Sofi och Kjell har med sitt mjuka och lugna sätt förmedlat ett intressant ämne som kan vara svårt att ta in men genom sin pedagogik har de lyckats fånga min nyfikenhet. Jag kommer definitivt att vilja lära mig mer om denna unika metod. Ni arbetar med stor respekt och kunskap.

  Carina

 • All kunskap om hur nervsystemet fungerar och hur trauman löses har tagit mitt arbete med mig själv och mina klienter till en djupare nivå.

  Erika
  kroppsterapeut