CERTIFIERING TILL MINDFUL TAPPER

Efter Steg 2-kursen respektive Steg 3-kursen erbjuder vi de som vill möjligheten att certifiera sig till Mindful Tapper (Steg 2 resp. Steg 3).

Här kan du läsa om vad certifieringen innebär, vad du skall göra, vad det kostar samt vad certifieringen till Mindful Tapper ger dig tillgång till.

Certifierade Mindful Tappers finner du här


Mindful Tapper steg 2

För certifiering till Mindful Tapper efter Steg 2 krävs följande:

  1. Minst fem fallbeskrivningar, helst med exempel från olika problemområden. Alla ska ha en form av uppföljning. Minst ett av fallen ska bestå av minst 3 på varandra följande sessioner. (Läs mer i manualen, Mindful Tapping Steg 2)
  2. Läser av oss rekommenderad litteratur, samt reflektera över hur bokens kunskap kan appliceras i ditt klientarbete med Mindful Tapping.
  3. Beskriva vad Mindful Tapping betyder för dig och hur du använder det för egen del.
  4. Berätta hur du tänker använda Mindful Tapping i ditt arbete.

När du genomfört ovanstående uppgifter skickar du in materialet till oss. Vi läser och ger feedback och har sedan ett uppföljande handledningssamtal på 30 – 60 minuter. Handledningen kostar 950:- exkl. moms.

När detta är klart undertecknar du Förhållningsreglerna (Code of Conducts) och sedan har du tillgång till Mindful Tapper loggan.

Därefter väljer du om du vill betala den årliga avgiften, för närvarande 495:- exkl. moms och exponeras på vår hemsida samt få tillgång till ett digert fortbildningsmaterial.

Exponering på hemsidan innebär; kontaktuppgifter såsom hemsida, mail samt kort info om dig och din verksamhet.

Fortbildningsmaterial innebär att material läggs ut fortlöpande; vårt egenproducerade material i form av videos, ljudfiler och artiklar, andras material som är gratis resp. material som kan köpas, referenslitteratur, artiklar.


Mindful Tapper steg 3

För certifiering till Mindful Tapper efter Steg 3 krävs följande:

  1. Fallbeskrivningar med exempel från olika problemområde och där arbete med de olika momenten/teknikerna skall visas. 5 klienter med uppföljande sessioner 2 – 4 ggr. Visa också hut ni blandar teknikerna ni har lärt er. Minst 2 exempel med vardera metod; TAT, EPI, kroppsfokuserat (hållning, rörelser) samt omskrivning av minnen. Visa hur tappingen vävs in under en session.
  2. Läser av oss rekommenderad litteratur och reflekterar över den.

På motsvarande sätt som för certifiering efter Steg 2 har vi ett handledningssamtal efter uppgifterna är insända där aktuella frågor diskuteras.

Handledningen kostar 950:- exkl. moms och är på 45 – 60 minuter.
Därefter har du tillgång till Mindful Tapper steg 3 loggan.

Föredragsmaterial:
Certifierade Mindful Tappers har möjlighet att köpa ett föredragsmaterial med PowerPoint och och upplägg på föredraget, för att enkelt komma igång och hålla föredrag om Mindful Tapping och den neurofysiologiska bakgrunden.

Kontakta oss gärna om du har frågor!
info@mindfultapping.se