Vår vision

Vi erbjuder kunskap och metoder för ökad folkhälsa. Våra utbildningar är öppna för alla. Vi utbildar våra kursdeltagare till lärare, gruppledare och terapeuter.

Vårt psykobiologiska koncept är kostnadseffektivt. Det ger ökad psykisk och fysisk hälsa, förbättrade relationer och prestationer. Implementeras lätt i samhället.

Vi som forskar, utvecklar och undervisar:


Kjell Forsberg

Kjell Forsberg

GRUNDARE AV MINDFUL TAPPING. BIOLOG, LÄKEMEDELSFORSKARE.

Passionen för att hjälpa människor att må bra har alltid funnits där. Det var det som fick honom att arbeta med läkemedelsutveckling i 25 år. Men när han år 1999 kom i kontakt med EFT (Emotional Freedom Techniques) fascinerades han av den snabba och djupgående effekten av tekniken. Kjell gick in för att lära sig allt som fanns att tillgå inom energipsykologin.

År 2000 började Kjell undervisa och ta emot klienter och startade företaget Center För Energipsykologi. Med sin forskarinstinkt fortsatte han att utveckla och förfina alla de tekniker han lärde sig och kombinera dem med senaste forskningen inom trauma och neurofysiologi. Ur det uppstod Mindful Tapping.

Kontakta Kjell: kjell@mindfultapping.se


Ann-Sofi Forsberg

Ann-Sofi Forsberg

GRUNDARE AV MINDFUL TAPPING. BIOLOG, VÄXTSKYDDSRÅDGIVARE.

För att bli fri från smärta, värk, låga järnvärden och sviter efter en bilolycka började Ann-Sofi använda energipsykologiska och energimedicinska metoder. Genom detta blev hon frisk, och viljan att dela med sig av dessa kunskaper till andra föddes. Ann-Sofi och Kjell driver Center För Energipsykologi.

De har arbetat och undervisat tillsammans sedan 2004. Mindful Tapping är frukten av deras gemensamma arbete. Ann-Sofi har samma engagemang och drivkraft at föra ut praktiskt tillämpad forskning nu, som när hon arbetade som växtpatolog och växtskyddsrådgivare.

Kontakta Ann-Sofi: annsofi@mindfultapping.se


Hanna Noorberg

Hanna Noorberg

UNDERVISARE I MINDFUL TAPPING. FOLKHÄLSOVETARE, SKRIBENT, MASSÖR.

Som dotter till Kjell och Ann-Sofi har Hanna sedan tonåren tagit del av de senaste rönen inom energipsykologi. Idag är det en väl integrerad del i hennes eget liv och hon brinner för att sprida denna kunskap vidare.

Hanna är folkhälsovetare och skribent med fokus på komplementär-medicin. Hon har många års erfarenhet som massageterapeut och lärare i energipsykologi.

I Mindful Tapping kombinerar hon kunskapen om kroppen och folkhälsa med sitt sinne för pedagogik. Hanna undervisar i Mindful Tapping och skriver bloggar.

Kontakta Hanna: hannanoorberg@gmail.com


Sagt i media

Gävle Dagblad mars 2015

Gävle Dagblad

​En fin film på några minuter om Micke och Mindful Tapping på Aftonbladets web-TV. Journalist: Charlotta Bladh.

Aftonbladet Web-TV