Mindful Tapping & Mindful Movements med flera metoder ingår i EPICA Modellen

Utbildning i Mindful Tapping®

För personlig och professionell utveckling​

Äntligen! Efter så många år av grävande i litteratur hitta er som gjort det stora grovjobbet med att extrahera och förpacka på ett sätt som direkt kan ges vidare till klienter känns som magi! Tack! Vilket arbete ni lagt ner!

Känns som om vi alla går en spännande framtid tillmötes

Vad världen behöver idag är inte fler stuprörsvetenskaper och teoribildningar som kräver en “Master Degree” för att bara ta sig igenom förorden i litteraturen, vilket gör att vanligt folk aldrig får tillgång till kraftfulla medel och metoder. Vad vi behöver är verktyg för att på ett enkelt sätt kunna använda det som redan finns. Nedkokat till förståelig nivå på ett sätt som funkar för gemene man (hotfullt kanske mot etablissemangen och egon).

Här har ni hittat något som verkligen är värt att fördjupa sig i
Anna Weiner Arén Leg Arbetsterapeut, Oneness Trainer, och samtalsterapeut.
Ulv Arén Civilekonom, Integrationssekreterare, Oneness Trainer och massör.

 

Utbildningsmoduler i Mindful Tapping

Grundkurs

1 dag

För dig som vill få kunskap om hur din hjärna och kropp fungerar och metoder för att hantera stress, obehagliga upplevelser, smärtor, sötsug och trauman.

Grundkursen finns även som e-kurs och krävs för att gå vidare till Steg 2.

LÄS MER

Steg 2 med Mindful Movements

3 dagar

För dig som vill fördjupa dina kunskaper, så att du kan arbeta tryggt och effektivt med klienter med djupa trauman, relationsproblem, mental ohälsa, smärtproblematik mm. Om du inte vill arbeta terapeutiskt eller med coaching kan du naturligtvis hjälpa dig själv, dina vänner och din familj.

Obligatorisk för att gå vidare till Steg 3 och BSFF. ​Ger möjlighet till att bli Certifierad Mindful Tapper Steg 2.

LÄS MER

Steg 3 med Mindful Eye Positions

4 dagar

För dig som vill ha en bredare och djupare kunskap inom trauma och neurofysiologi. Med metoder som EPI kan du lätt arbeta med de som snabbt och genomgripande vill utvecklas inom teater, musik, sång, idrott och sport.

Ger möjlighet till att bli Certifierad Mindful Tapper Steg 3.

LÄS MER

Steg 4 – Mindful BSFF

2 dagar

BSFF integreras lätt i det kunskapsunderlag och de arbetssätt vi har i Mindful Tapping. BSFF ger ett överraskande kraftfullt tillskott till de metoder som ryms inom konceptet Mindful Tapping. För att arbeta terapeutiskt eller med coaching eller enbart för att hjälpa dig själv, dina vänner och din familj.

Förkunskapskrav är Mindful Tapping Steg 2

LÄS MER
  • FÖR DIG SOM VILL ARBETA PROFESSIONELLT MED MINDFUL TAPPING. CERTIFIERING EFTER STEG 2, STEG 3 OCH BSFF MODULERNA.
  • GÅ KURSEN I REPRIS MED 50 PROCENT RABATT. GÄLLER ALLA MODULERNA.
  • DU KAN ÄVEN GÅ ALLA MODULERNA ENBART FÖR EGEN PERSONLIG UTVECKLING.
  • UTBILDNINGARNA I MINDFUL TAPPING OCH BSFF GES AV EPICA EDUCATION AB.

 

 

Aktuella kurser

 
KURSER
 

 

Gå en utbildning i Mindful Tapping

 

LUGNA kropp och hjärna

Det tar på krafterna att försöka bemästra stress, malande tankar och obehagliga känslor, för att inte tala om smärtor och spänningar. Det är lätt att skylla stressen på yttre händelser, men i själva verket är det våra känslomässiga reaktioner på händelserna som stressar oss. När känslorna väl dragit igång är det inte så lätt att varken tänka klart eller bete sig förnuftigt. Det är då man vill kunna Mindful Tapping! För då kan man återfå balansen och tänka klart igen!

 

BLI MEDVETEN OM HUR DET KÄNNS I KROPPEN OCH FÖRÄNDRA DET

Under kurserna berättar vi hur kropp, hjärna, nervsystem, känslor, tankar och minnen påverkar varandra, och hur du kan påverka dem. Du kommer att förstå att många av de problem du brottas med i vardagen faktiskt är helt naturliga reaktioner på obehagliga upplevelser du haft tidigare i livet. Du kommer att förstå hur det kommer sig att problemen ”bor i kroppen” och varför förändring därför måste ske genom kroppen. Du kommer lära dig att använda Mindful Tapping för vardagsbruk och för specifika problem.

 

ENKELT OCH VARDAGSNÄRA MED VETENSKAPLIG FÖRANKRING

Med Mindful Tapping har du redskap att förändra dina inlärda stressmönster. Med Mindful Tapping kan oro, spänningar, huvudvärk, kramp i magen och andra obehagskänslor i kroppen förändras inom minuter. När du åter är lugn och avspänd blir du mer fokuserad, sover bättre och mår bättre. Stress och negativa känslor som ilska, oro och nervositet kan på sikt ge högt blodtryck, magproblem, ångest, smärtor i rygg och nacke och sömnproblem. Därför är det viktigt att ta hand om stressen i tid.