Mindful Tapping

Utbildningar för personlig och professionell utveckling. Öppna för alla.

Föredrag och Tap Out Daily

Lär dig hjälpa dina medmänniskor och dig själv till ett ökat fysiskt och psykiskt välbefinnande.
Metoder förankrade i neurovetenskapens frontforskning.

Filmerna ger dig inblick i Mindful Tapping – vad konceptet innehåller, hur vi arbetar och vad det kan betyda.

Studera med läsplatta

E-kurser

E-kurser i Mindful Tapping ​Börja när du vill – studera i egen takt. Inga resor, inga extra utgifter, du studerar när det passar dig.   Börja här om du är

Kjell-Ann-Sofi-föredrag

Utbildning

Utbildning i Mindful Tapping® För personlig och professionell utveckling​ Äntligen! Efter så många år av grävande i litteratur hitta er som gjort det stora grovjobbet med att extrahera och förpacka

 

På världsdagen för psykisk hälsa i Ystad 2018

Budskapet gick fram till personalen som arbetar nära vårdtagare, anhöriga och berörda personer. ”Detta vill vi lära oss”. ”Precis den typ av kurser och fortbildning vi behöver”.

Tänk om det blivit verklighet!
Färre sjukskrivningar, minskad medicin-förbrukning, ökad livskvalitet

Evidens har ett pris

När psykiatriker eller psykoterapeuter pratar om evidens-baserad terapi i media bör man tänka på att de har egenintresse av det de pratar om. Liksom forskare som får sina anslag via att