Biologin och psykologin förenas i den lärande hjärnan

Lisa Feldman Barrett är lika nyskapande för psykologin som Charles Darwin var för biologin.

Lyssna på hennes föreläsning: ”Variation is the Norm: Population Thinking in the Science of Emotion”.

Föreläsningen riktar sig till ett akademiskt skolat auditorium. Om du finner den svårförståelig föreslår jag att du tar del av den sista delen med start från 42.45.

Då får du, ett litet smakprov på, den kunskap vi förmedlar på våra Mindful Tapping kurser. Som kompletterar det Lisa Feldman Barrett förmedlar via sin härliga bok, How Emotions Are Made. Länk till bloggen ”Så skapas känslor och…” hittar du nedan.

Din hjärna lär sig via erfarenheter att förutspå nästa sekund

Den prediktiva dvs. förutsägande hjärnan lär sig via erfarenheter och använder dem stundligen till att förutsäga perception, allostas = “kroppsbudget”, beteenden, tankar och känslor.

Redan i grundkursen undervisar vi om den prediktiva hjärnan som har ”navet” för sina prediktioner i den limbiska regionen. Som ironiskt nog, misstogs som säte för våra känslor och då kallades för känslohjärna!

Men som vi vet nu är hjärnan lyckligtvis inte tredelad utan fungerar som en enhet. Via de hubbar och nätverk den använder för att skapa vår verklighet. I form av psykisk och fysisk hälsa eller dess motsatser. Som liksom beteenden, tankar, känslor, stämningar, prestationer är produkter av lärprocesser i hjärnan.

Du kan lära om

Lärande är plastiskt dvs. kan förändras. Baserat på de kunskaper, arbetssätt och metoder vi har utvecklat inom konceptet Mindful Tapping går arbetet lättare att genomföra och ger bestående effekter.

Mindful Tapping är mer än terapi och coaching. Kan läras av alla och kan vara effektivt när psykoterapi och läkemedel inte når ända fram. Som det vanligen är vid trauma, smärtor, ångest och relationsproblem.

Effektiva metoder baserade på väl underbyggd kunskap och erfarenhet gör att den lärande hjärnan kan lära av och lära om. Det vill säga om man önskar förändra det den har lärt!

Du hittar videon ”Variation is the Norm: Population Thinking in the Science of Emotion” på denna sida: https://lisafeldmanbarrett.com/multimedia/

Bloggen ”Så skapas känslor och…”