Anknytning skapar hjärnor

Anknytning innebär i praktiken att man reglerar barnets nervsystem och med-skapar dess hjärna.

Lärande sker via att hjärnan skapar koncept

Hjärnan använder inlärda koncept, anpassade till situationen. Det sker via utfärdande av prediktionskaskader med utgångspunkt i det interoceptiva nätverket. Allas hjärnor “byggs” på detta sätt redan från början av livet.

Om man, som i medföljande video, gör detta på ett tryggt sätt anpassar hjärnan sin inlärning efter detta. Som en följd av denna inlärning stärks det interoceptiva nätverkets funktionalitet.

Däremot om hjärnan lär sig koncept under otrygga former får det negativa konsekvenser för det interoceptiva nätverkets funktionalitet.