Smärtor skapas i hjärnan

“The Reign of Pain Lies Mainly in the Brain” – smärtor skapas i hjärnan. Smärtor är med andra ord neurosomatiska symtom. Kallas av en del läkare för Mind Body Syndromes.

Exempel på neurosomatiska symtom där smärtor ofta ingår är ryggsmärtor, nacksmärtor, fibromyalgi, CFS/ME (utmattningssyndrom), huvudvärk, migrän, Hortons huvudvärk, IBS (Irritabel Bowel Syndrome), Crohns sjukdom, reumatoid artrit, post-kirurgiska smärtor, smärtor orsakade av sportskador, fallskador och bettskador.

Det finns naturligtvis också smärtor som orsakats av strukturella skador eller infektioner. Dessa smärtor kan, när infektionen eller kroppsskadan läkt, fortsätta att besvära. Genom att de fortsätter att skapas av hjärnans prediktionsprocesser.

“The Mind Body Prescription” inspirerade doktor Schubiner

Vi, liksom läkaren Howard Schubiner, inspirerades av Dr Sarnos bok The Mind Body Prescription. Boken tar upp kopplingen mellan smärta och hjärna.

Schubiner har därefter utvecklat ett program som hjälper vid smärta. Han jämför i en studie, som han nämner i videon, de klart bättre effekter hans program ger, jämfört med de effekter som KBT respektive information ger.

Han berättar i videon “Reign of Pain” också om att han tycker det är viktigt att de personliga fall han beskriver vågar dela med sig av sina erfarenheter. Många människor är nämligen skeptiska eller motståndare till att smärta skulle uppstå i hjärnan. Anledningen tycks vara att de tror att det i så fall är något psykologiskt eller skulle vara inbillat eller något ”fel” på dem. Personer som träder fram kan då ge en helt annan bild.

“The Body Bears The Burden” inspirerade oss

Vi har, inspirerade av smärtläkaren Robert Scaer’s bok “The Body Bears The Burden” (Kroppen bär bördorna) utvecklat ett annorlunda och omfattande koncept med lättlärda metoder som kan användas för Mind Body Syndromes som smärtor. Smärtor som naturligtvis har personliga orsaker. Konceptet Mindful Tapping grundar sig på de nya kunskaperna om hur hjärna och nervsystem samverkar med omgivningen.

Vår hjärna lägger nämligen pussel baserat på de erfarenheter vi bär med oss. På basis av tidigare erfarenheter förutsägs nämligen de upplevelser, handlingar, tankar, känslor, förnimmelser mm som vi har. Smärtor är en del av dessa upplevelser.

Så länge hjärnan förutsäger exempelvis smärta, är det vad vi upplever. När man förändrar de erfarenheter som får hjärnan att skapa smärta förändras smärtan också. Om man låter förändringsprocessen bli helt genomsyrande kan smärtan inte längre aktiveras.

Man säger då att nervsystemet gjort en re-konsolidering. Med modern neurovetenskaplig terminologi kan man uttrycka det som att en prediktionsfelsminimering (prediction error minimization) har ägt rum. Det innebär att hjärnan uppdaterar sina förutsägelser, så att de inte längre kan ge upphov till t.ex. smärta.

Levande exempel

För levande exempel på vad neurosomatisk behandling kan ge, kan du läsa “Relaterade Artiklar” som du finner längst ner på sidan.

Rekommenderade böcker

Böcker som vi rekommenderar dig att läsa, i synnerhet om du arbetar med människors hälsa. För att de på ett kortfattat sätt ger ett perspektiv på hur neurosomatiska symtom uppstår och hur de yttrar sig. Vi använde denna kunskap till att utveckla behandlingsmetoder för symtom, som tidigare sågs som något man fick lära sig leva med.
The Body Bears The Burden av Robert Scaer
Scared Sick av Robin Karr-Morse & Meredith Wiley