Vad gör vi med elefanten i klassrummet?

Det går inte att gömma elefanten i klassrummet!

Därför är det är viktigt att föräldrar, lärare, arbetstagare och arbetsgivare har kunskap om att människor bär på följderna av utvecklingstrauman och att det är vanligt förekommande.

Lösningen är lättförståelig kunskap och lättlärda metoder

Kunskapen gör att man förstår vikten av att man får undervisning i hur man använder effektiva och lättlärda metoder. För att förändra de minnen som när de transformeras inte längre driver ohälsa, destruktiva beteenden och missade möjligheter till en god livskvalitet. Kognitiva metoder når ofta inte in i kärnan av de bakomliggande orsakerna. Därför behövs neurosomatiska metoder.

”Trauma-impacted children are not sick or “bad”, they are injured. Developmental trauma is an injury. It happens TO the child. In turn, when they become adults, many re-enact unaddressed trauma, injuring the next generation in a merciless cycle of pain and fear. When multiple injuries fester unaddressed, they set off a chain of events leading ultimately to early death, according to the CDC.”

Nowhere to hide the elephant in the classroom