Fokus för golf

Mindful Tapping ger golfare fokus

Mindful Tapping ger golfare fokus. Stress innebär att hjärnan och autonoma nervsystemet skapar obalanser i kroppen. Missat en avgörande putt Känt nervositeten stiga För många tankar Svårt att fokusera Ur

Flygfobi,KBT, Mindful Tapping

Flygfobi, flygrädsla, ångest för att flyga, är betingad rädsla dvs kommer från traumatiska upplevelser lagrade i minneskapslar (dissociativa eller trauma capsules – Rober Scaer, MD). Dessa minneskapslar kan aktiveras av