Flygfobi,KBT, Mindful Tapping

Flygfobi, flygrädsla, ångest för att flyga, är betingad rädsla dvs kommer från traumatiska upplevelser lagrade i minneskapslar (dissociativa eller trauma capsules – Rober Scaer, MD). Dessa minneskapslar kan aktiveras av

KBT eller tapping för depression?

I en vetenskaplig publikation på effekterna av tapping/EFT och KBT på depression och ångest framhåller författarna att den gängse uppfattningen att KBT är effektiv för mild och medelsvår depression ifrågasätts