Tapping! Om klienten får välja

Tapping, Om klienten får välja

“Fötterna väljer bort KBT” eller som det också uttrycks i Selling Bad Therapy to Trauma Victims, “Nearly 40 percent of those who started CBT dropped out of treatment. They voted with their feet about its usefulness”.

KBT är omhuldat i Sverige, men det finns alternativ som är effektiva. Det finns effektiva somatiska terapimetoder som allmänheten kan lära sig via korta utbildningar. Så att de kan hjälpa varandra och sig själva.

KBT ger symtomlindring

KBT dvs. kognitiv beteende terapi erbjuds människor för PTSD, ångest och depression. Men vill man få resultat som håller över tid, alltså mer än symtomlindring – ja då behövs något annat. Forskning visar att man behöver arbeta med orsakerna till symtomen man söker hjälp för. Dessa orsaker är oftast traumatiska minnen.

Somatiska terapier läker orsakerna till symtomen

Terapiformerna som erbjuds bör därför vara kraftfulla nog att transformera de trauman som aktiverar symtomen. Med somatiska terapiformer, som EMDR, Brainspotting, Somatic Experiencing, Sensorimotor Psychotherapy, Mindful Tapping, Mindful MEP, kan man förvänta sig hållbara resultat.

Enligt en artikel i Psychology Today borde patienter och teapeuter ignorera de nya riktlinjer för traumaterapi som APA drar upp. Det är, enligt artikelförfattaren, att sälja dålig terapi och vilar enligt författaren på fel grunder. (APA=American Psychological Association)

Selling Bad Therapy to Trauma Victims

”Patients and therapists should ignore new guidelines for treating trauma”. Citat från Selling Bad Therapies to Trauma Victims – Psychology Today

APA använder RCT, randomized control trials i de studier som man hänvisar till i sina rekommendationer av KBT för traumaterapi.

Generellt sett har två tredjedelar av de patienter som fått APAs rekommenderade behandling fortfarande PTSD efter avslutad behandling. (1)

I en av de bästa RCT studierna, som ligger bakom riktlinjerna för traumabehandling, framkom följande:

255 kvinnliga krigsveteraner som hade sexuella trauman och/eller utsatts för fysisk misshandel fick KBT i form av förlängd exponering resp. kontroll behandling. Studien finansierades av U.S. Department of Veterans Affairs and the Department of Defense och publicerades i Journal of the American Medical Association (en högt aktad medicinsk vetenskaplig tidskrift). (2)

Ingen skillnad mellan KBT- och kontroll-behandling

 • Nästan 40 procent av de som började med KBT behandling slutade. De röstade med andra ord med fötterna om dess användbarhet.
 • 60 procent av patienterna hade efter avslutad behandling fortfarande PTSD
 • 100 hundra procent var kliniskt deprimerade efter avslutad behandling.
 • Vid uppföljning 6 månader efter KBT behandlingen var deras resultat samma som kontrollgruppens.
 • Nitton allvarliga incidenter (självmordsförsök, inläggning på psykiatrisk klinik) inträffade under studiens gång.

Författarnas slutsats var att patienterna skull kunna behöva mer behandling än de fick i studien (sic).

Tapping kan vara ett bättre alternativ än KBT

Kanske borde slutsatsen istället vara att leta efter ett bättre alternativ än KBT. Ovanstående artikel är från 2017 men redan tidigare fanns det i Psychology Today en text om ett mer verksamt alternativ vid traumabehandling som kallas för TAPPING. Detta hade uppenbarligen missats vid de försök som skildras ovan.

Energy Therapy Acupoint Tapping: The Best PTSD Treatment?

”PTSD quickly ends with this new treatment method”. Citat från Energy Therapy Acupoint Tapping: The Best PTSD Treatment? – Psychology Today

Traumatiska upplevelser kan ge upphov till vanliga problem som snarhet till vrede, ångest, äktenskapsproblem, missbruk (addiktion), överätande, ätstörningar långt efter de ursprungliga händelserna.

2012 publicerade David Feinstein en utmärkt översiktsartikel om framförallt tapping. Han konkluderade att tapping är effektivt för att frigöra sig från trauamtiska minnen. I jämförelse med traditionella psykologiska terapier går det snabbare, ger mer fullständig effekt och resultaten kvarstår efter behandlingen. (3)

Denna artikel har följts upp 2018. Ny och komplettende information har lagts till:
David Feinstein – Energy psychology: Efficacy, Speed, Mechanisms, Science Direct, 2018 (8)

Slutsatserna i denna artikel har förstärkts alltefter att fler studier publicerats. Meta-analyser har blivit den gyllene trenden där man sammanför resultat från ett flertal studier och gör en effektiv analys av det sammanvägda värdet av en behandling eller vad exempelvis fMRI studier säger om hur hjärnan fungerar.

Meta-analyser visar att tapping är effektivare än psykoterapi

Research Spotlight: EFT Meta Analyses presented by Dr Peta Stapleton
Den essentiella ingrediensen i EFT är tapping

Dr Peta Stapleton är psykolog och forskar på EFT dvs. tapping. I videon förklarar hon på ett begripligt sätt vad meta-analyser är. Dessutom berättar hon om tre meta-analyser på effektbilden av tapping. För PTSD, för depression och för ångest.

Hon säger med bestämdhet att tapping är mycket effektivare än psykoterapi vid trauma. Vid ångest och depression visar tapping likvärd effekt med KBT. (Troligen hade tapping visat bättre effekt än KBT vid ångest och depression om man arbetat orsaksrelaterat – min anmärkning). I sin presentation använder sig Dr Peta Stapleton av följande referenser (4,5,6,7)

Tapping, en revolution som gynnar samhälle och individ

Is Therapy Facing a Revolution? – TED Talk – Dr Peta Stapleton

TED Talk om Tapping. Dr. Peta Stapleton forskar på effekterna av tapping på kronisk smärta, fetma, ångest och stress. Hon visar i sitt TED Talk på tydliga fördelar med tapping jämfört med psykoterapi. Det går absolut inte att vara skeptisk och samtidigt räkna sig som kunnig och välinformerad i sitt förhållande till tapping.

Evidens för Mindful Tapping

För dig som är intresserad av evidens för flera somatiska terapier har vi sammanställt Evidens för Mindful Tapping och Mindful Eye Positions-Hanna Noorberg

Referenser:
Selling Bad Therapies to Trauma Victims – Psychology Today
Energy Therapy Acupoint Tapping: The Best PTSD Treatment? – Psychology Today

 1. Steenkamp, M.M., Litz, B.T., Hoge, C.W., Martmar, C.R. (2015). Psychotherapy for military related PTSD: a review of randomized clinical trials. Journal of the American Medical Association, 314, 489-500
 2. Schnurr, P.P., Friedman, M.J., Engel, C.C., et al. (2007). Cognitive Behavioral Therapy for Posttraumatic Stress Disorder in Women: A Randomized Controlled Trial. Journal of the American Medical Association, 297, 820-830.
 3. Acupoint Stimulation in Treating Psychological Disorders: Evidence of Efficacy – David Feinstein 2012
 4. Clond, M. (2016). “Emotional Freedom Techniques for anxiety: A systematic review with meta-analysis. ” Journal of Nervous and Mental Disease 204 (2016): 388-395. doi:10.1097/NMD.0000000000000483
 5. Nelms, J. and Castel, D. “A systematic review and meta-analysis of randomized and non-randomized trials of Emotional Freedom Techniques (EFT) for the treatment of depression. ” Explore: The Journal of Science and Healing 12 (2016) : 416-426. doi: 10.1016/j.explore.2016.08.001
 6. Edwards, Jenny and Vanchu-Orosco, M. “A meta-analysis of randomized and nonrandomized trials of Thought Field Therapy (TFT) for the treatment of posttraumatic stress disorder (PTSD).” Paper presented at the Annual Meeting of the Association for Comprehensive Energy Psychology, San Antonio, Texas, 2017.
 7. Sebastian, B., and Nelms, J. “The effectiveness of Emotional Freedom Techniques in the treatment of posttraumatic stress disorder: A meta-analysis.” Explore: The Journal of Science and Healing, 13 (2017): 16–25. doi:10.1016/j.explore.2016.10.001
 8. David Feinstein – Energy psychology: Efficacy, Speed, Mechanisms   Science Direct, 2018