Betyder evidensbaserad att det finns evidens?

Evidensbaserad behöver inte betyda att det finns evidens

Evidensbaserade studier utförs på ett manualiserat sätt. Denna typ av studier har utformats för okomplicerade diagnoser och för en noga utvald grupp. Att använda komplexa behandlingsmetoder dvs. flera olika metoder under samma session, baserade på individ och anpassat till vad som händer under den enskilda terapisessionen, kan inte beskrivas i en enkel manual. Dessa terapiformer går därför inte in i de vetenskapliga mallarna för hur evidensbaserade studier behöver genomföras för att man skall kunna göra enkla statistiska beräkningar.

Detta kan innebära att de som har komplexa problem, vilket är en realitet för många, bara får den form av terapi som erbjuds vid enkla problemställningar. Anledningen kan vara att man dragit långtgående slutsatser av de resultat (extrapolerat) som man får då man använder standardprotokoll för enkla problem till att gälla generellt.

Slutsats: Extrapolering av resultat från terapier på okomplicerade fall till komplicerade fall kan därför komma att kallas evidensbaserad behandling utan att vila på evidens (sic).

Referens:
Neglect of the complex: why psychotherapy for post-traumatic clinical presentations is often ineffective
Frank M. Corrigan and Alastair M. Hull – BJPsych Bull. 2015 Apr; 39(2): 86–89