Vinster med Mindful Tapping för golf

Vinster med Mindful Tapping för golfare är att man kan bli fri från mentala blockeringar eller de kvardröjande effekterna av en gammal skada eller stelhet.
Fördelarna med detta är många.
• Du behöver göra mindre antal utslag för att korrigera dina korta och långa slag, än vad du brukar göra
• Du slipper därmed ifrån delar av den tråkiga och tidsödande träningen som normalt ingår i golfträning
• Du blir mer avspänd och kan njuta mer av ditt spel
• Du blir rörligare då spänningarna släpper
• Du kan avancera med mindre ansträngning
Dessutom ger frihet från mentala blockeringar det lättare för dig att spela optimalt. Eftersom du klarar av att möta nya situationer och människor på ett ledigare sätt. Något som är bra även vid sidan av spelet är att din sociala kompetens ökar då du är mer avspänd.