Flygfobi,KBT, Mindful Tapping

Flygfobi, flygrädsla, ångest för att flyga, är betingad rädsla dvs kommer från traumatiska upplevelser lagrade i minneskapslar (dissociativa eller trauma capsules – Rober Scaer, MD). Dessa minneskapslar kan aktiveras av inre eller yttre stimuli.

Traumatiska minnen, exempelvis flygrädsla, kan aktiveras via att man pratar om dem vid terapi eller andra samtal eller genom att tänka på dem. Men de deaktiveras inte genom att prata om dem. Man kan hitta kringgående strategier i form av att träna in andra tankar eller beteenden. Något man gör vid KBT terapi. Då finns de ursprungliga minnena kvar oförändrade och kan väckas till liv igen. Liksom vid anger management dvs träning för att inte bli arg.

Om man arbetar med fokuserad somatisk mindfulness tillsammans med EPI= Eye Position Integration eller tapping, Mindful Tapping, kan man förändra traumatiska minnen, ja skriva om, på forskarspråk rekonsolidera dessa traumatiska minnen som gör att de inte kan väcka ångest eller andra negativa känslor, beteenden eller tankar.

Hör i podden nedan Kjell Forsberg, som själv har forskat inom fysiologi, farmakologi, kommentera ett TV4 program om flygrädsla, där man intervjuar en KBT terapeut som arbetar med flygrädsla.