Mindful Tapping ger golfare fokus

Mindful Tapping ger golfare fokus.

Stress innebär att hjärnan och autonoma nervsystemet skapar obalanser i kroppen.

  • Missat en avgörande putt
  • Känt nervositeten stiga
  • För många tankar
  • Svårt att fokusera
  • Ur form
  • Känt dig irriterad över ditt spel
  • Inte fått till svingen
  • Spänd, stel eller träningsvärk

Dessa är exempel på det som i vardagsspråk kallas för stressreaktioner. Stress innebär att hjärnan och autonoma nervsystemet är ur balans. Stress är en fysiologisk reaktion som kan utlösas av tankar och upplevelser. Negativa känslor får autonoma och perifera nervsystemet ur balans.

Förändra tankarna, tänka positivt?

Förändra tankarna, tänka positivt? Det är svårt och påverkar inte autonoma nervsystemet. Men du kan använda Mindful Tapping för allt som stressar

För resultat som gör skillnad krävs metoder som påverkar hjärnans fysiologi och autonoma nervsystemet.

Mindful Tapping är ett koncept med fysiologiskt verkande metoder och gör dig därför naturligt avspänd, fokuserad och därmed målinriktad.