Mindful Tapping, Mindful EP och Mindful BSFF ger golfaren de saknade pusselbitarna  

Mindful Tapping och Mindful Eye Positions (kallades tidigare EPI) är för dig som vet att ditt mentala tillstånd kan påverka ditt spel. De liknar inga vanliga mentala metoder. De påverkar din hjärna så att du blir lugnare och mer koncentrerad.

Mindful Tapping, Mindful EP och MIndful BSFF gör att din kropp och hjärna kan samverka

Ditt inre tillstånd förändras av Mindful Tapping, Mindful EP och BSFF. Utan att du behöver tänka positivt. Utan att du behöver tänka annorlunda. Utan mental träning. Utan analys. Dessa metoder verkar direkt på dina blockeringar.
Du utgår helt enkelt från det som stör din koncentration och neutraliserar det. Fysiologisk stresshantering helt enkelt. Så att du kan spela på din nivå.

Universalmedel för golfare

Andra goda effekter av Mindful Tapping, Mindful EP och BSFF som kan underlätta ditt golfspel är:
• Stelheten minskar och därmed ökar ditt rörelseomfång
• Gamla skador läker snabbare
• Minnen av tidigare misslyckanden stör dig inte längre
• Minskar din tävlingsnervositet
• Underlättar inlärning av nya rörelser
• Gör att du känner ökad social trygghet så att du vågar avancera
• Minskar dina spänningar så att din trötthet minskar
• Assisterar dig i att sätta mål