KBT eller tapping för depression?

I en vetenskaplig publikation på effekterna av tapping/EFT och KBT på depression och ångest framhåller författarna att den gängse uppfattningen att KBT är effektiv för mild och medelsvår depression ifrågasätts

Kjell-Ann-Sofi-föredrag

All tapping är inte EFT

Med tolv års erfarenhet som EFT Trainers, i AMT och AAMET, vet vi att många har svårigheter att använda EFT.  Det man upplever som besvärligt är att sätta ord på problemet