Somatisk mindfulness nyckel till transformerande förändring

Med starkt fokus på det som sker inombords, somatisk mindfulness, noterar vi och följer förändringarna. Ett mindfult förhållningssätt som i mindfulness och yoga. Vi lägger uppmärksamheten där det känns, upplevs och är på så sätt i kontakt med ursprunget till problemet. Vi håller oss i kroppen, istället för att gå upp i intellektet och det kognitiva.

Kroppslig beröring som lugnar känslohjärnan

Lägg till en effektiv metod som lugnar känslohjärnan (amygdala) och låter det bli lugnt i kroppen. Beröring på speciellt känsliga ställen på kroppen i form av Tapping eller en motsvarande metod som når in dit där problemet bor och som gör det möjligt att lugna och förändra.

Tap Out Daily™ – TOD
Förenar mindfulness med lugnande beröring i form av tapping, två var för sig verksamma ingredienser som utgör basen i Mindful Tapping. Tap Out Daily – TOD fungerar som en enkel avstressningsmetod. Med ett generellt fokus på det som upplevs inombords utan att ”tänka” på något specifikt problem uppnås avspänning och återhämtning. Kraftfullt nog för många stressåkommor. Lätt att lära, verkar utan träning.

Problemfokuserad Mindful Tapping
I Mindful Tapping använder vi tappningen till att lugna systemet och för att lättare komma i kontakt med problemet. Tappningen (tillsammans med flera andra verktyg) är den aktiva ingrediensen i att omprogrammera fastfrusna minnena i känslohjärnan och nervsystemet.
Man kan säga att Mindful Tapping består av tre hörnpelare:

Medveten uppmärksamhet, somatisk mindfulness: från inåtvänd ofokuserad uppmärksamhet som i TOD till en mer problemfokuserad somatisk mindfulness. Där alla yttringar av detta uppmärksammas och noteras.
Starkt fokus på kroppens uttryckssätt: rörelser och rörelseimpulser, muskelspänningar, tics, hållning, gester m.m.
Lugnande metod: i form av tapping, ögonrörelser och ögonpositioner, hålla på punkter, rörelser eller med BSFF.

Tapping på akupunkturpunkter (som i EFT, TFT)
Bilateral tapping (jämför med EMDR)
Somatisk mindfulness – integrering via kroppens inneboende förmåga till självreglering och frigörelse (jämför med Somatic Experiencing, Sensorimotor Psychotherapy)
EPI – Eye Position Integration™,  integrering via ögonpositioner. För sport, scenkonst och problem med trauma bakgrund
BSFF – instruktion till det undermedvetna
TAT – hålla på punkter på framsidan och baksidan av huvudet
Bildintegrering – i form av händelsebilder, metaforiska bilder, egna teckningar

Notera och behandla

Att notera hur och var det känns är centralt för förändring
Forskningen visar att när vi är med om en traumatisk händelse är talcentrat i hjärnan bortkopplat. Istället lagras minnet i känslohjärnan och som kroppsminnen. Det är först när vi frigjort de kroppsligt förankrade delarna av traumat som en ny och konstruktiv tolkning kan bli aktuell.

I vardagsord skulle vi säga att det inte är orden eller berättelserna om det som har hänt som är viktiga. Det viktiga är istället hur det känns i oss när vi tänker på det som hänt.

Denna insikt har gjort att vi frågar efter hur det känns i kroppen istället för att försöka hitta de rätta orden och formuleringarna. Vi lägger uppmärksamheten där det känns och är på så sätt i kontakt med ursprunget till problemet. Vi håller oss i kroppen, istället för att gå upp i intellektet.

I Mindful Tapping knackar vi dessutom under hela sessionen, från det att man sätter sig ner och börjar prata om problemet tills dess att problemet är löst. På så sätt hjälper tappningen till att lugna systemet och göra det lättare att komma i kontakt med problemet. Samtidigt är tappingen (tillsammans med flera andra verktyg) den aktiva ingrediensen i att omprogrammera de fastfrusna minnena i känslohjärnan och nervsystemet.

Detta arbetssätt gör att Mindful Tapping är lätt att lära sig använda, både för eget bruk och som terapeut. Det gör också att det blir tryggare, smidigare och snabbare att arbeta med komplexa problem med Mindful Tapping.

Mindful Tapping® är varumärkesskyddat för att du skall veta vad du får
Namn på företeelser och metoder förvanskas lätt och mångahanda skiftande betydelser kan uppstå. Enhetligheten bland utövare och utbildare inom området brister till stor del. Detta har tyvärr skett med EFT – Emotional Freedom Techniques och det vill vi i möjligaste mån undvika med Mindful Tapping®.