Tapping in Schools

Dr Peta Stapleton has conducted excellent research on tapping in schoools, for weight –loss and more. In this presentation she starts out with presenting results of using EFT i.e. tapping

Varför fungerar tapping?

Dr David Feinstein är klinisk psykolog och pionjär inom energipsykologi och energimedicin. Han har skrivit åtta böcker och över 80 vetenskapliga artiklar. I en intervju med Jessica Ortner på Tapping