Jämförelse av Mindful Tapping och EFT

I Mindful Tapping® använder vi tapping som en aktiv ingrediens för transformation av problem. Vi använder oss av tapping på de akupunkturpunkter som man använder i EFT (Emotional Freedom Techniques). Men trots den omedelbara likheten på ytan, skiljer sig Mindful Tapping från den ursprungliga formen av EFT på väsentliga punkter.

Läs hela listan som ökar din förståelse för skillnaderna mellan Mindful Tapping och EFT.

Mindful Tapping® (MT) Emotional Freedom Techniques (EFT)
Metoder I MT kombineras somatisk mindfulness med energipsykologiska och somatiska terapier & teorier.
1 Innehåller flera metoder, se nedan
En energipsykologisk metod.
Förklarings-modell Psykobiologisk förklaringsmodell. Problem orsakas av störningar i energisystemet.
Förändrings- modell Fungerar utmärkt för både explicita2 och implicita3 minnen.
Klientens upplevelser (experiences) leder arbetet.
Specifika händelseminnen är EJ nödvändiga för förändring.
Huvudsakligen för explicita minnen2.
Man letar efter specifika händelser eller att skapa motverkande, positiva affirmationer.
Arbetsmodell Aktivera minneskapslar (vår term)
Arbetssätt influerat av R. Scaers dissociative capsule.
Exponering och kognitiv formulering
Arbetsfokus Somatiskt mindfult fokus:
Fokus på klientens upplevelser. Förnimmelser, känslor, tankar, inre bilder, kroppsliga reaktioner, gester, hållning, rörelseimpulser.
Berättelsen av underordnad betydelse.
Kognitivt fokus:
Fokus på att formulera problemet i form av känslor och tankar.Använder ibland färdiga utsagor s.k. scripts, för olika typer av problem.
Tapping Kontinuerlig tapping och bilateral tapping

Utelämnar affirmationer & set-ups

Tapping i sekvenser

Set-ups med acceptansfras och affirmationer

1 Metoder: Tapping, långsamma rörelser och skakningar med mera (jämför med Somatic Experiencing), bildintegrering, Tapas Acupressure Technique (TAT), Be Set Free Fast (BSFF).

EPI™ – Eye Position Integration™, använder ögonpositioner för integrering. EPI används för sport, scenkonst och problem orsakade av trauman.

EMI™ – Eye Movement Integration™, använder samma ögonrörelser för integrering som i EMDR.

2 Explicita minnen är de delar av en händelse som är medvetna och kan återberättas. Explicita minnen kan handla om det man såg, hörde, smakade, luktade och kände (våra fem sinnen), med den gemensamma nämnaren att man har möjlighet att sätta ord på det man upplevde.

3 Implicita minnen är ”omedvetna” minnen. Det är känslor, vad som känns, hur du känner dig, rörelseimpulser, gester, ansiktsuttryck, stickningar, svettning, kyla, rodnad, tomhetskänsla, känsla av utanförskap, overklighetskänslor, dissociation, utanför kroppen upplevelser mm.