Mindful Tapping förenar energipsykologi med somatiska terapier

Mindful Tapping är ett koncept med ett flertal metoder för att uppnå läkning på ett djupare plan. Delvis är det en vidareutveckling av EFT, där tapping kombineras med somatisk mindfulness. Men det är också en utvidgning med terapimetoder och förklaringssätt utanför energipsykologin. Mindful Tapping har arbetssätt och metoder som har likheter med ett flertal somatiska terapiformer t.ex. Somatic Experiencing och EMDR.

Mindful Tapping® kan man säga är en syntes av erfarenheter och kunskaper i energipsykologi, neurovetenskap, stress- och trauma forskning, anknytning- och utvecklingspsykologi. Vi är inte låsta vid en metod utan vi har en hel ”verktygslåda” som alla fungerar efter principerna hur kropp och hjärna interagerar.

Arbetssättet, somatisk mindfulness, är fundamentet eller plattformen som gör Mindful Tapping så lätt att lära. Det är lätt att använda för eget bruk men också att som terapeut infoga det bland sina övriga metoder. Medför ökad trygghet, smidigt och effektivt förfarande vid komplexa problem.

Det centrala arbetssättet är, var upplever du det, hur känns det i kroppen – inte varför

Mindful Tapping har växt fram i vårt arbete för att lättare kunna hjälpa klienter med komplex problematik. Det har på så vis blivit både tryggt och enkelt att hjälpa människor.

Problemfokuserad mindfulness

Med problemet i fokus parallellt med kroppsmedveten upplevelse, somatisk mindfulness, läggs grunden för att nå även omedvetna, ordlösa minnen i hjärnan. Tapping tillsammans med somatiska terapimetoder där rörelser och rörelseimpulser samt hållning och gester både uttrycker och förlöser problemet. När våra negativa reaktioner på minnen ändras till neutrala eller positiva upplevelser då har en rekonsolidering, transformering, av minnen skett. Då behövs ingen träning, ingen upprepning eller kontroll för att agera och handla i balans.

Med ett koncept som ger medicinskt-fysiologiska förklaringar passar Mindful Tapping inom många olika verksamheter i samhället. Passar kroppsterapeuter och yogainstruktörer lika väl som samtalsterapeuter, EFT terapeuter, coacher och idrottsledare.

Läs mer hur denna Komplexa bakgrund gör Mindful tapping så enkel att använda: