KBT eller tapping för depression?

I en vetenskaplig publikation på effekterna av tapping/EFT och KBT på depression och ångest framhåller författarna att den gängse uppfattningen att KBT är effektiv för mild och medelsvår depression ifrågasätts

Tapping in Schools

Dr Peta Stapleton has conducted excellent research on tapping in schoools, for weight –loss and more. In this presentation she starts out with presenting results of using EFT i.e. tapping