Kaiser Permanente rekommenderar tapping vid PTSD

Kaiser Permanente, en stor sjukhuskedja i USA, rekommenderar 5 tapping-sessioner för patienter som riskerar att utveckla PTSD och 10 sessioner för patienter med fullt utvecklad PTSD. Rekommendationerna bygger dels på statistik från tidigare kliniska studier och meta-analyser som påvisat effekterna av tapping vid PTSD och dels på en ny studie där man undersökte erfarenheterna från 448 terapeuter som arbetar med tapping (Church et al, 2017).

Kaiser Permanente, en stor sjukhuskedja i USA, rekommenderar 5 tapping-sessioner för patienter som riskerar att utveckla PTSD och 10 sessioner för patienter med fullt utvecklad PTSD.Rekommendationerna bygger dels på statistik från tidigare kliniska studier och meta-analyser som påvisat effekterna av tapping vid PTSD och dels på en ny studie där man undersökte erfarenheterna från 448 terapeuter som arbetar med tapping (Church et al, 2017).

Detta är ett stort genombrott och borde skapa effekter vid andra institutioner också. Ett resultat har redan blivit att Veteranadministrationen i USA (VA) har godkänt tapping som en ” generellt säker” behandlingsmetod som får lov att användas av terapeuter vid VA.  (Läs mer här). Med tanke på situationen i Sverige, både vad gäller människor som kommer hit från krig, samt för svenska krigsveteraner som varit placerade i utomlands, hoppas vi att dessa resultat så småningom når Sverige.

Flera studier har visat att ett antal sessioner med tapping är en effektiv behandling vid PTSD. I en klinisk studie minskade symtomen hos krigsveteraner med 64% efter endast 6 sessioner á 1 timme (Church, Hawk, et al., 2013). Vid en replikation av studien fann man att 90% av veteranerna blev fria från kliniska symtom efter behandlingen samt att resultaten höll över tid (Geronilla et al., 2016).

En meta-analys av 7 randomiserade kontrollerade studier av tapping vid PTSD fann en väldigt stor effekt av behandlingarna (Sebastian & Nelms, 2016). De studier som ingick i meta-analysen hade undersökt olika populationer, bland annat krigsveteraner, offer för jordbävning samt överlevare efter inbördeskrig. En annan meta-analys av tapping med fokus på ångest och depression (vanliga symtom för personer med PTSD) fann stora effekter av behandlingarna.

 

Referenser

Church, D., Stern, S., Boath, E., Stewart, A., Feinstein, D., & Clond, M. (2017). Using Emotional Freedom Techniques (EFT) to treat PTSD in veterans: A review of the evidence, survey of practitioners, and proposed clinical guidelines. Länk

Church, D., Hawk, C., Brooks, A., Toukolehto, O., Wren, M., Dinter, I., & Stein, P. (2013). Psychological trauma symptom improvement in veterans using Emotional Freedom Techniques: A randomized controlled trial. Journal of Nervous and Mental Disease, 201(2), 153–160. doi:10.1097/NMD.0b013e31827f6351

Geronilla, L., Minewiser, L., Mollon, P., McWilliams, M., & Clond, M. (2016). EFT (Emotional Freedom Techniques) remediates PTSD and psychological symptoms in veterans: A randomized controlled replication trial. Energy Psychology: Theory, Research, and Treatment, 8(2), 29–41. doi:10.9769/EPJ.2016.8.2.LG

Sebastian, B., & Nelms, J. (2016). The effectiveness of Emotional Freedom Techniques in the treatment of posttraumatic stress disorder: A meta-analysis. Explore: The Journal of Science and Healing, 13(1), 16–25. doi:10.1016/j.explore.2016.10.001