Var tredje Afghanistan veteran lider av PTSD

Från Veterancentret i Danmark har det kommit en rapport som visar att andelen veteraner med PTSD symtom och depression ökar under åren efter hemkomsten frän Afghanistan. Med denna undersökning vill man bidra till att avliva myten om att 90% dvs flertalet kommer tillbaks styrkta av sitt utlandsuppdrag. Man slår nämligen fast att antalet soldater med allvarliga ohälsoproblem efter en hård mission är betydligt större än 10%.

Man har funnit att 6,5 år efter hemkomsten från Afghanistan hade andelen veteraner med moderata eller svåra PTSD symtom ungefär fördubblats. Var tredje veteran upplevde PTSD. Därutöver led ytterligare 20% av soldaterna av depression.

För mer än en tredjedel av veteranerna, 63%, uppstod symtomen först 2,5 – 6,5 år efter hemkomsten. De soldater som uppvisade moderata till höga nivåer av PTSD hade samtliga upplevt fler traumatiserande händelser efter hemkomsten än de med låga PTSD symtom gjort.

Andelen soldater som får allvarliga psykiska hälsoproblem efter en mission utomlands är alltså betydande. Andelen ökar kraftigt ett antal år efter hemkomsten vilket försvårat förståelsen för kopplingen mellan utlandsuppdraget och personens psykiska hälsotillstånd långt senare. Många veteraner har haft svårigheter även på arbetsfronten, med relationerna och sin allmän hälsostatus. Kanske borde hälsostatusen med eller utan PTSD diagnos relateras som arbetsskada menar man nu i Danmark.

Från USA rapporteras likartad statistik. Men hur är läget i Sverige?

Länk: Trauma-dagen 2012