Trauma i barndomen ökar stresskänsligheten

Normalt sett har vi förhöjda nivåer av stresshormonet kortisol i blodet på morgonen. Anledningen är att det ska hjälpa oss att möta och klara av dagens utmaningar. Det skapar även förutsättningar för ett gott immunförsvar. Det är viktigt och gynnsamt för oss med förhöjda kortisolnivåer på morgonen.

Om vi däremot utsätts för ihållande påfrestningar under längre perioder kommer kortisolproduktionen att hämmas eller helt enkelt stänga ner. Detta har man observerat hos människor med post traumatiskt tillstånd, PTSD. Samma gäller för ungdomar som är kroniskt stressade, lider av depression och mentala/psykiska sjukdomar, med andra ord psykisk ohälsa.

Det som händer är att immunförsvaret försvagas kraftigt och ämnesomsättningen störs. Motståndskraften mot stress är kraftigt försvagad. Detta är skadligt för hälsan ur många synvinklar.

I en nyligen publicerad australiensisk studie på unga ursprungs australiensare visade det sig att de i stor utsträckning saknade just dessa förhöjda morgonnivåer av kortisol. Det speciella med denna studie är att ungdomarna samtliga var friska, d.v.s. de uppvisade inga diagnoser. Men alla levde under trycket av rasism. Forskargruppen kopplade den störda kortisolproduktionen med åtföljande minskade stresstålighet och risk för framtida psykisk ohälsa till rasism, både egen upplevd och epigentetiskt nedärvd.

 

Upprepade trauma ger mätbara fysiologiska förändringar

Barn som utsätts för starka traumatiska händelser tidigt i livet har ett ständigt påslag av stresshormoner, bl.a. kortisol. När detta pågår under längre perioder och hjärnans (och kroppens) feedbacksystem ständigt badar i kortisol uppfattas det som att det finns för mycket kortisol. Det resulterar i att produktionen av kortisol reduceras eller helt stängs av. Med detta följer sedan minskad stresstålighet, minskat immunförsvar och sämre hälsa. Man kan säga att barnen blir väldigt dåligt rustade för ungdoms- och vuxenlivets påfrestningar.

 

Barndomstrauman ökar risken för stroke

I en brittisk studie visade man att barn som utsatts för fysiska eller sexuella övergrepp fick ökade nivåer av ett inflammationsfrämjande protein, C-reactive protein, i blodet. Förklaringen är även här att produktionen av kortisol blev otillräcklig. Kroppen klarar då inte av att hålla nere de inflammationsökande effekterna av C-reactive protein. Detta leder i sin tur till en ökad risk för hjärtsjukdom och stroke.

 

Sexuella övergrepp ökar risken för hjärt-kärlsjukdomar

I en amerikansk studie från 2011 visade man att flickor som utsatts för svåra sexuella och fysiska övergrepp löpte en ökad risk att drabbas av hjärt-kärl sjukdomar. Kvinnor som under sin barndom utsatts för upprepade sexuella övergrepp hade 62% ökad risk för hjärt-kärlsjukdomar. Om övergreppen bestod i svårartade fysiska övergrepp ökade risken med 45%.

 

LÄS MER: 

http://www.huffingtonpost.com/2011/11/13/childhood-abuse-may-incre_n_1089155.html

What the hell is in the well?