EFT och Mindful Tapping – vad är skillnaden?

Mindful Tapping är Ann-Sofi och Kjell Forsbergs vidareutveckling av EFT och EmoTrance. Essensen av EFT har kombinerats med praktiskt tillämpar neurovetenskap. Resultatet är en metod som är lättare att lära sig, enklare att använda och ännu mer kraftfull än EFT. Av respekt för grundaren av EFT, Gary Craig, har Ann-Sofi och Kjell valt att ge sin metodik ett eget namn; Mindful Tapping.

Läs här om hur Mindful Tapping elegant löser de flesta EFT-utövares största problem.

Efter att ha undervisat i EFT i snart 15 år, har vi nämligen märkt att det som de flesta kursdeltagare fastnar på är vad de ska säga.

– Vad ska jag säga om jag vill jobba med …..(viktproblem/rädsla/smärta/ångest et.c.)?

Det man syftar på är set-up frasen, som det har lagts stor vikt vid inom EFT. Tyvärr har just svårigheten i att formulera “rätt” set-up-fraser gjort att många tycker att EFT är krångligt. Man tror att man måste vara smart, fundera en massa och hitta exakt rätt ord för att det ska fungera.
Med Mindful Tapping slipper man denna fråga. Vi använder oss nämligen inte alls av set-up-fraser.

Hur det känns är viktigare än orden

Forskningen visar att när vi är med om en traumatisk händelse är talcentret i hjärnan bortkopplat. Istället lagras minnet i känslohjärnan och som kroppsminnen. Det är först när vi frigjort de kroppsligt förankrade delarna av traumat som en ny och konstruktiv tolkning kan bli aktuell.

I vardagsord skulle vi säga att det inte är orden eller berättelserna om det som har hänt som är viktiga. Det viktiga är istället hur det känns i oss när vi tänker på det som hänt.

Vi har vävt in denna kunskap i tappingen

Denna insikt har gjort att vi frågar efter hur det känns i kroppen istället för att försöka hitta de rätta orden och formuleringarna. Vi lägger uppmärksamheten där det känns och är på så sätt i kontakt med ursprunget till problemet. Vi håller oss i kroppen, istället för att gå upp i intellektet.

Tappingen den aktiva ingrediensen i EFT

I Mindful Tapping använder vi samma knackpunkter som i EFT. Den forskning som har gjorts på EFT tyder på att det är just knackningarna som är den aktiva ingrediensen i EFT (snarare än affirmationer eller set-ups). Därför använder vi oss av knackningarna, men väljer, som vi tidigare skrivit, att lägga fokus på hur det känns snarare än att säga “Fastän jag har det här problemet, så accepterar jag mig själv helt och fullt”.

Kontinuerlig tapping

I Mindful Tapping knackar vi dessutom under hela sessionen, från det att man sätter sig ner och börjar prata om problemet tills dess att problemet är löst. På så sätt hjälper tappingen till att lugna systemet och göra det lättare att komma i kontakt med sig själv. Samtidigt är tappningen (tillsammans med flera andra verktyg) den aktiva ingrediensen i att omprogrammera de fastfrusna minnena i känslohjärnan och nervsystemet.

Detta arbetssätt gör att Mindful Tapping är lätt att lära sig att använda, både för eget bruk och som terapeut. Det för också att det blir tryggare, smidigare och snabbare att arbeta med komplexa problem med Mindful Tapping.
[thrive_testimonial name=”Filip” company=”kursdeltagare” image=””]Jag har prövat både klassisk EFT och Mindful Tapping. Jag tycker själv att ert koncept är överlägset ‘vanlig’ EFT, så jag är glad över att ni sprider det. Bra för hela mänskligheten, för att se det ur ett vidare perspektiv. Om man har en ‘bakgrund’ i Mindfulness och är kinestetiskt lagd blir det extra verkningsfullt.[/thrive_testimonial]

Fler aspekter som skiljer MT från EFT

  • Använder kontinuerlig tapping / knackning.
  • Utelämnar set-ups och övriga fraser.
  • Använder kroppen som resonansbotten.
  • Fungerar även när bildminnen och specifika händelser saknas. På så vis är den mer än en exponeringsterapi.
  • Orden och berättelsen av underordnad betydelse.
  • Känslor och händelser inte uttryckas i ord. Därför är MT mindre utlämnande.
  • Sökande efter kärnhändelser är av mindre betydelse eftersom kroppsupplevelser leder oss i processen.