Är det vi ser en fotografisk återgivning av verkligheten?

Om medvetande och varför våra sinnen är finjusterade för praktisk nytta, för användbarhet, inte för att återspegla en “verklighet”.

Är det vi ser en fotografisk återgivning av verkligheten?

Det är lätt att missta vår medvetna upplevelse för en kontinuerlig och korrekt redogörelse för verkligheten. När allt kommer omkring är informationen vi tar in via våra yttre sinnen, som ögon och öron, det enda fönstret vi har gentemot omvärlden. Och för flertalet känns uppfattningen om ’verkligheten’, verklig.

En vanlig uppfattning, då vi t.ex. betraktar en färg, är att våra sinnen fångar en objektiv yttre verklighet. Att detta kan påverkas av den kultur vi växer upp i kan kanske verka främmande för en del av oss.

Anil Seth, professor i kognitiv och teoretisk neurovetenskap vid University of Sussex i Storbritannien, sätter vårt ofullkomliga förhållande till verkligheten i perspektiv. I medföljande video berättar Dr Seth att det inte bara är så att våra uppfattningar ger bristfälliga redogörelser för omvärlden, utan att det snarare är så att våra hjärnor inte enbart återspeglar omvärlden till att börja med.

Tänk på våra upplevelser som en serie uppdaterade prediktioner

Det är mer korrekt att tänka på våra medvetna upplevelser som en serie prediktioner, som hjärnan oavbrutet och omedvetet finjusterar med hjälp av information från våra yttre sinnen. Med andra ord, vi ‘bygger’ vår värld inifrån och ut, snarare än utifrån och in.

Motsvarande gäller för kroppen och hur vi upplever den och oss själva. Våra inre sinnen dvs. proprioceptiva, vestibulära och interoceptiva sensorer ger information som finjusterar hjärnans prediktioner av rörelser, kroppsläge, affekt och allostas.


Fotnot: Våra yttre sinnen = exteroception / Våra inre sinnen = interoception och proprioception
Våra yttre sinnen och våra inre sinnen ger möjlighet till kontinuerlig justering och uppdatering av hjärnans prediktioner* via de avvikelser** som dessa signaler medför.
*PEM = prediction error minimization
**Prediction errors = avvikelser från prediktioner

Läs gärna:
Seth, A.K. (2019). From unconscious inference to the Beholder’s share: Predictive perception and human experience. European Review.