Mindful Tapping teori bakom metoderna

Hur fungerar tapping, långsamma rörelser, långsam strykande beröring, TAT (stilla beröring) , spontana skakningar som tar oss ur frys- och immobiliseringstillstånd och ögonpositioner som förändringsverktyg för hjärnans minnesprocesser? När fungerar

Så skapas känslor och …

Brainsciencepodcast skildrar på ett medryckande sätt Lisa Feldman Barretts bok ”Så skapas känslor”. Barrettgruppens forskning kring känslor och hur de skapas har väckt glädje och förhoppning men också bestörtning. Liksom