Mindful Tapping teori bakom metoderna

Hur fungerar tapping, långsamma rörelser, långsam strykande beröring, TAT (stilla beröring) , spontana skakningar som tar oss ur frys- och immobiliseringstillstånd och ögonpositioner som förändringsverktyg för hjärnans minnesprocesser? När fungerar

Så skapas känslor och …

Brainsciencepodcast skildrar på ett medryckande sätt Lisa Feldman Barretts bok ”Så skapas känslor”. Barrettgruppens forskning kring känslor och hur de skapas har väckt glädje och förhoppning men också bestörtning. Liksom

Anknytning skapar hjärnor

Anknytning innebär i praktiken att man reglerar barnets nervsystem och med-skapar dess hjärna. Lärande sker via att hjärnan skapar koncept Hjärnan använder inlärda koncept, anpassade till situationen. Det sker via