Barndomsupplevelser byggs bokstavligen in i hjärnan

Barndomsupplevelser byggs bokstavligen in i hjärnans och kroppens fysiologi.

En stabil, inkännande och stödjande relation med åtminstone en förälder ger en god grund för barns hälsosamma utveckling

Tidiga upplevelser byggs bokstavligen in i våra hjärnor och kroppar. Stabila och inkännande relationer främjar utvecklingen av en hälsosam hjärna som i samverkan med kroppen (hjärnans viscerosensoriska och visceromotoriska nätverk, dvs, huvudsakligen default mode network, DMN och salience network) stärker immunsystem, kardiovaskulära och metabola system och ger därmed upphov till en motståndskraftig individ.

Ogynnsamma uppväxtvillkor ger upphov till allvarliga konsekvenser för inlärning, beteende och hälsa

Ogynnsamma uppväxtvillkor ger upphov till en hög kvarstående stressaktivering, så kallad toxisk stress, som har negativ påverkan på utvecklingen av hjärna och andra biologiska system. Detta medför allvarliga konsekvenser för inlärning, beteende och hälsa.

Kvarstående förhöjda nivåer av stresshormoner kan påverka hjärnans nätverk så att minnesförmåga, förmågan att hålla fokus och att reglera beteendet minskar.

Inflammatoriska och metabola svar på stress under barndomen ökar risken för hjärt-kärlsjukdom, diabetes, depression och många andra kroniska sjukdomar i vuxen ålder.

Kronisk stress ökar risken för livslånga problem

Kronisk stress ger ökad risk för livslånga problem med hälsa, relationer och prestationer. Till skillnad från ”positiv” eller ”tolerabel” stress, som kan ge ökad motståndskraft.

Referenser:

Migrant Family Separation Congressional Testimony: Dr. Jack P. Shonkoff

Hearing on Migrant Family Separation Policy