Neuroplasticitet, träna in nya tankar och beteenden så ordnar sig allt, eller?

Böcker, föredrag och kurser inom populärpsykologi, coaching och KBT menar att man kan förändra sig genom att träna in nya beteenden och tankar, eller genom att upprepa positiva tankar. Ofta stödjer man sig på begreppet neuroplasticitet, som kommer från neurobiologin. Då pratar man om neuroplasticitet som om den enbart verkade i positiv riktning.

Men neuroplasticitet innebär att hjärnan formas av upplevelser. Det innebär att även negativa tankar och beteenden är ett resultat av neuroplasticitet, ofta beroende på dåliga relationer, trauma i barndomen, skilsmässor, sjukdom och dödsfall, eller  förlust av arbete, hälsa och framtidstro som har format oss. Vi kan transformera det som format oss. Men det måste göras på ett  djupare plan än att träna in motverkande tankar och beteenden.

Skydd mot förändring

Inom energipsykologin använder man begreppet psykologisk reversering för att belysa de svårigheter det innebär att ändra sina dysfunktionella tankar och beteenden. Vi kallar detta för inre skydd eller fail-safes. Fail-safes som i elektriska säkringar, proppar, med innebörden att skydda, för tankarna till att skydda oss från något som skulle kunna vara värre. Omedvetet upplever vi det som tryggare att vara som vi är än att förändras. Detta förklarar varför beteende- och tankemönster som begränsar oss är svåra att bryta. Det är alltså inte en fråga om karaktärsbrist.

I det negativa ligger lösningen

Är det så? Är det inte farligt att tänka negativa tankar?

Nej menar vi – genom att inte blunda för dina negativa tankar kan du förändra dem. Det är relativt enkelt att göra med Mindful Tapping, BSFF eller ögonpositionstekniker, EPI.

Men hur gör man då?

  • Lägg märke till dina negativa tankar och stanna i upplevelsen av dem. Flertalet känner i kropp och huvud, när de är arga, ledsna, rädda, besvikna, skamsna eller glada, lyckliga, älskade.
  • Förändra upplevelsen från negativ till neutral eller positiv.
  • Testa och behandla igen tills upplevelsen av den negativt färgade tanken är neutral eller känns osann eller till och med väcker munterhet.

PS Genom att tänka positiva tankar aktiverar du dina negativa tankar 🙂  DS

Läs mer här:

Effektiv stresshantering transformerar barndomsupplevelser lagrade i känslohjärnan

Christer trollade bort sin scenskräck