Akupunktur minskar ångest

I sin doktorsavhandling från 2014 visar Tina Arvidsdotter att akupunktur (i kombination med motiverande samtal) minskar ångest och depression med ca 50 % för personer med stressrelaterad psykisk ohälsa. Detta kan jämföras med 5-10% minskning inom primärvården.

Läs mer här för att få reda på hur akupunktur kan minska ångest och varför resultaten tyder på att det är akupunkturen som är den verksamma ingrediensen – inte samtalet.

Tina Arvidsdotter är akupunktör och sjuksköterska och ville i sin doktorsavhandling undersöka om akupunktur i kombination med motiverande samtal skulle kunna hjälpa personer med stressrelaterad psykisk ohälsa.

Varför hjälper akupunktur?

I sin avhandling ger Tina denna förklaring på varför akupunktur skulle kunna ha effekt på psykisk ohälsa:

Manuell akupunktur påverkar det centrala nervsystemets funktioner hos människan som involverar det limbiska systemet och relaterade hjärnstrukturer som till exempel amygdala, hippocampus, hypotalamus, basala ganglier och lillhjärnan. Effekten kan delvis förklaras av Grindteorin, frisättning av kroppsegna opioider, serotonin och oxytocin samt psykologiska mekanismer. Akupunktur har i flertalet studier visat sig reducera psykisk ohälsa. Enligt studier beror ångest och depressiva tillstånd ofta på störningar i den autonoma neuroregleringen med för starkt sympaticuspåslag och minskat parasympaticuspåslag. Denna inbyggda ömsesidiga påverkan i det autonoma nervsystemet påverkar hjärtfrekvens och puls. Den allmänna psykiska förbättringen vid akupunktur i studierna beror på samband mellan flera faktorer, varav den avslappnande ångestlindrande effekten vid terapeutisk akupunktur är av största värde, med lägre hjärtfrekvens och puls som följd och en hög grad av avslappning.”(Källa: Tina Arvidsdotter (2014).Stressrelaterad psykisk ohälsa; Upplevelser och behandling inom primärvård.)

Akupunktur för stressrelaterad psykisk ohälsa

I studien behandlades personer med stressrelaterad psykisk ohälsa under 8 veckor. En grupp fick enbart akupunktur och en grupp fick akupunktur i kombination med motiverande samtal (integrativ behandling). Kontrollgruppen fick vanlig primärvårdsbehandling.

Resultaten visade att ångesten minskade med 50% för integrativ behandling och 48% med akupunktur. Det kan jämföras med en minskning på 10 % med vanlig primärvårdsbehandling.

För depression var resultaten liknande; 53% minskning med integrativ behandling, 50% med akupunktur och 5% med primärvårdsbehandling.

Välbefinnande och förmåga att hantera stress förbättrades också för båda grupperna som fått akupunktur.

Akupunktur den effektiva ingrediensen!?!

Eftersom resultaten för akupunktur och akupunktur i kombination med motiverande samtal var i princip desamma (runt 50%) drar vi slutsatsen att den huvudsakliga verksamma ingrediensen i denna studie tycks ha varit akupunkturen, inte det motiverande samtalet.

Genom att deltagarna i Tina Arvidssons studie hade fokus på sin psykiska ohälsa, antingen genom motiverande samtalet eller genom att de var medvetna om syftet med studien, kan man tänka sig att de hade fokus på hur de mådde, och kanske var i kontakt med sin inre stress. När man sätter akupunkturnålarna skickas lugnande signaler till känslohjärnan, och genom att samtidigt vara i kontakt med problematiken ökar “omprogrammeringen” av stressresponsen, jämfört med om man inte är i kontakt med sitt inre. Men eftersom effekten endast var några få procent högre med motiverande samtal kan det inte ha varit själva samtalet utan snarast akupunkturen som skapade de kraftfulla avstressande och ökande effekterna hos patienterna.

Forskning tyder på att tapping ger liknande effekter som nålar

I Mindful Tapping kombinerar vi effekterna av ett “mindfult” fokus på hur vi känner oss med knackningar på akupunkturpunkter. Forskning tyder på att knackningarna ger liknande effekt som att sätta nålar. Med andra ord borde du på egen hand kunna åstadkomma liknande resultat som i studien med hjälp av Mindful Tapping!