Kronisk värk kan bero på barndomstrauma

En ny svensk studie på en smärtklinik i Gävle visar att 76% av smärtpatienterna som led av kronisk värk hade varit med om ett eller flera barndomstrauman. Det kan handla om allt från att man som liten försummats av föräldrar, upplevt svåra separationer, blivit mobbad, levt i familjer med missbruk eller våld eller utsatts för fysiska, psykiska eller sexuella övergrepp.

Studien gör att vi måste börja tänka i nya banor omkring smärtrehabilitering. Läs vidare för att få en kort förklaring till hur vi i Mindful Tapping ser på sambandet mellan barndomstrauma och kronisk värk och hur vi arbetar med att hjälpa människor bli smärtfria. 

– Många har haft värk i väldigt många år, ofta i nacke, rygg och axlar, och de har inte blivit bättre av traditionell hjälp som mediciner, operationer eller fysisk aktivitet, berättar Kristin Eidhagen som genomförde studien.

Kristin fortsätter att berätta att det finns bedömningsformulär med massor av frågor som patienterna får svara på men inte en enda fråga om de varit med om våld eller andra svåra saker när de var mellan 0 och 18 år. Men det var just den frågan hon vågade ställa. Svaren har gjort att hon menar att vi behöver tänka i nya banor vad det gäller smärtpatienter. Att de behöver fångas upp tidigare och få psykologisk hjälp där detta behövs.

Läs artikeln om kronisk värk och trauma i Arbetarbladet.

I Mindful Tapping har vi lång erfarenhet av kopplingen mellan smärta och trauma.

Vi ger fysiologiska och neurobiologiska förklaringsmodeller till varför trauma i barndomen kan ge upphov till kronisk värk. Alla som går kurs i Mindful Tapping får ta del av dessa kunskaper.

Vårt arbete bygger vidare på både den uppmärksammade ACE-studien som påvisar ett dosberoende samband mellan negativa barndomsupplevelser och hälsa, och neurologen och smärtläkaren Robert Scaers arbete. Robert Scaer har över 20 års erfarenhet av att arbeta med whiplash-patienter. Dr Scaer lade märke till att de patienter som fick störst problem efter en whiplash-skada var de klienter som hade traumatiska barndomsminnen i bagaget. Detta har han skrivit om i sin bok “The body bears the burden”.

Minnesbubblor fryser fast upplevelsen av hot och rädsla i nervsystemet

Baserat på Robert Scaers förklaringsmodeller berättar vi på Mindful Tapping-kurser hur fysiska och psykiska reaktioner på traumatiska upplevelser skapar så kallade minnesbubblor. Minnesbubblor är ”frusna minnen” av allt det man upplevde då man försökte försvara sig eller fly från en hotfull situation, samt den hjälplöshet och kollaps som uppstår när man inte kunde försvara sig trots allt. Dessa minnen ”fryses” i hjärna och nervsystem. Det mesta av innehållet i dessa minnen är ordlöst men känns i kroppen när man aktiverar t.ex. pratar om eller tänker på eller på annat sätt kommer i kontakt med dem.

Spänningsmönster aktiveras när minnen väcks i vardagen

Dessutom lagras de på ett sätt som gör att de aktiveras varje gång man upplever något som på minsta sätt liknar den ursprungliga situationen. Det gör att kroppen spänner sig fast man rent rationellt vet att det inte är någon fara. Genom att spänningsmönstret aktiveras gång på gång, kan kronisk värk uppstå mera diffust i hela kroppen, som vid fibromyalgi eller förläggas till de delat som varit direkt involverade i traumat.

Mindful Tapping balanserar nervsystemet så att smärta och trauma kan släppa taget

Med ett somatiskt fokus exempelvis på hur det känns i kroppen, tillsammans med tapping och andra metoder, hjälper vi hjärnan och nervsystemet att balanseras och integrera de traumatiska minnena på ett sätt som gör att kroppen kan släppa sitt försvar. Det gör att både den fysiska smärtan och de negativt laddade känslorna från upplevelsen kan släppa.

Redan på Steg 1-kursen är det många som har befriat sig från långvariga smärtor under den smärt-övning vi gör under dagen. Otaliga av våra klienter har fått hjälp med kroniska smärttillstånd, så som karpaltunnelsyndrom, kronisk värk, höft- och nacke- och axelproblem samt huvudvärk och migrän. Läs gärna mer i vår bok där flera fallbeskrivningar finns.

Våga ställa frågorna & se sambanden

Kristin Eidhagens studie pekar alltså på två viktiga punkter. Det första är att det är dags att våga ställa de jobbiga frågorna och våga se att många har farit illa som barn. Det andra är att det är hög tid att tänka på, och behandla, kropp och psyke som en helhet, båda påverkade av rent fysiologiska reaktioner på det vi varit med om i livet. På så vis behöver vi inte skambelägga kronisk värk och smärta utan istället hjälpa människor att bli smärtfria, från inre såväl som yttre smärta.

Kronisk värk är ett stort folkhälsoproblem. Med Mindful Tapping hoppas vi kunna sprida kunskap och metoder som ger både hopp och hjälp – så att fler kan få hjälp med kroniska smärtor.

Läs gärna även bloggen Musklerna minns det vi helst vill glömma.