Oprah Winfrey lyfter fram kopplingen mellan barndomstrauma och hälsa

Oprah Winfrey pratar om barndomstrauma orsakade av fysiska och verbala övergrepp, otrygghet och andra negativa upplevelser. Vi vet numera att om omsorgskvaliteten under barndomen är låg ökar ett barns risk att senare i livet få fysiska, psykiska och sociala problem.

Oprah refererar till den omfattande epidemiologiska studien som publicerades 1998 – ACE studien, Adversive Childhood Experiences. Studien är baserad på drygt 17 000 medelklassamerikaner och speglar därför mer än sociala, socioekonomiska faktorers inverkan.

Studien visar att ju mer otrygg, tuff eller kaotisk barndom man har desto mer fysisk och psykisk ohälsa, relationsproblem- och prestationsproblem uppvisar man. Men också hur traumatiserande händelser tidigt i livet ökar risken för allt från övervikt, diabetes, stroke till kriminalitet, droganvändning och inlärningsproblem. Beteenden som är orsakade av funktionella obalanser i hjärna och nervsystem.

Uppväxtvillkoren formar oss
När barn utsätts för överväldigande känslor av rädsla, utanförskap, kärlekslöshet, otrygghet eller våld, förändras hjärnans fysiologi och ger upphov till neurobiologiska processer som påverkar hjärnans utveckling i negativ riktning. Den omreglering av nervsystemet som sker påverkar också immunsystem och endokrina system negativt.

Uppväxtvillkoren kan man mäta genom att besvara ett antal enkla frågor, de så kallade ACE frågorna. De tecknar den totala bilden som drabbar alla, oavsett socialgrupp eller socioekonomisk miljö. Oprah refererar till sidan ACE’s to high. Länk se nedan.

För Oprah, som själv har erfarenhet av en tuff uppväxt, var detta en ögonöppnare. Den fick henne att inse hur viktigt det är att ställa rätt frågor. Svaret på frågan ”Vad har du varit med om?” leder i en helt annan riktning än vad svaret på frågan ”Vad är det för fel på dig?” gör.

Oprah rekommenderar oss att läsa ”The Body Keeps the Score” av Dr Bessel van der Kolk. Boken ger essensen av hans forskning och erfarenheter av fyrtio års arbete med trauma. (En bok som har en självklar plats i certifieringen till Mindful Tapper.)

Lägg också märke till att många kvinnor i filmen är starkt överviktiga. För övrigt den målgrupp som fick Dr Felitti att fundera på vad som gjorde att många snabbt återtog sin forna övervikt efter att framgångsrikt ha minskat i vikt. Genom att fråga dem om vad de själva trodde var anledningen kom Dr Vincent Felitti från Kaiser Permanente Hospital och Dr Andy Anda från CDC att formulera ACE frågorna. Genom att kombinera ACE poängen med epidemiologiska analyser kom denna, den förmodligen viktigaste, folkhälsostudie som någonsin gjorts till stånd.

CBS 60 minutes – Treating childhood trauma
Oprah Winfrey reports on how trauma plays a role in childhood development and what new methods are being used to help kids who have experienced it.

Läs gärna våra bloggar som handlar om ACE och negativa barndomsupplevelser och dess inverkan långt senare i livet:

What the hell is in the well

Anorexi eller alkoholism – två sidor av samma mynt

Länk till sidan ACES Too High: ACES Too High