Konceptet MINDFUL TAPPING® har utvecklats vidare till the EPIC Experiences Model

EPIC modellen en neurosomatisk modell om den lärande hjärnan, hur problem skapas och hur vi kan lära om. Den bygger på den omfattande forskning som visar att våra upplevelser formar vår hjärna, vårt nervsystem, vår fysiologi och därmed hur vi mår, tänker, känner och beter oss, vår hälsa, våra relationer och prestationer i livet. Läs vidare under EPICA MODELLEN