Vi arbetar enligt ett psykobiologiskt koncept baserat på neurobiologi och uppväxtkvalitet. Med metoder som främjar utveckling av hälsa, relationer och framgång dvs. livskvalitet.

“Din livshistoria blir din biologi”
Ditt liv anpassas efter upplevda inlärda erfarenheter i din miljö. Med vetenskaplig terminologi uttrycker man det så här: epigenetisk inlärning som bygger på nervsystemets neuroplasticitet.

För att ändra din livshistoria behövs metoder som når dessa minnen och kan transformera dem. Genom ”Bottom-up” metoder dvs. somatiskt baserade metoder är detta möjligt. Om man så vill kan man kalla arbetssättet Brain-Body Based Transformation.

I Mindful Tapping har vi anpassat och utvecklat ett flertal neurobiologiskt förankrade metoder. De har sin grund i hur hjärna och kropp samverkar då traumatiska minnen lagras. När dessa minnen sedan aktiveras uttrycks de i form av tankar, beteenden, känslor, förnimmelser, relationer, fysisk och psykisk hälsa. Detta speglar varje individs unika livshistoria. För att transformera traumatiska minnen behövs metoder som re-konsoliderar dem. Då regleras nervsystemet så att minnet ifråga inte längre kan aktivera negativa reaktioner.

Visar sig i golfspelet också
Varje individs unika problem påverkar dennes prestationer. För golfaren kan det ta sig uttryck som bl.a. puttfrossa, yips, nervositet, negativa tankar, ofokuserat spel, humörsvängningar. Därför arbetar vi för att förändra detta inlärda samspel mellan hjärna och kropp.

Det innebär att du under workshopen lär dig adressera orsakerna bakom dessa negativa beteenden, känslor och tankar dvs. dina negativa livserfarenheter.
Detta kan inbegripa händelser med och relationer till föräldrar, syskon, kamrater, lärare, coacher, tränare, publik, skador, olyckor, sjukdomar, kirurgiska ingrepp mm.

Beställ workshop till din klubb, arbetsplats eller helt enkelt samla ihop några vänner.
Förvänta dig att arbeta på ett annorlunda sätt.

Hur arbetar vi med golfspelare?
Vinster med Mindful Tapping för golf
Mindful Tapping ger golfare fokus
Puttfrossa, yips, slutet på golfarens bana?

Träna in nya tankar och beteenden eller rekonsolidera minnen som orsakar dem?

För bokning & info! kontakt@mindfultapping.se