Anknytning skapar hjärnor

Anknytning innebär i praktiken att man reglerar barnets nervsystem och med-skapar dess hjärna. Lärande sker via att hjärnan skapar koncept Hjärnan använder inlärda koncept, anpassade till situationen. Det sker via