Mindful Tappers arbetar med hälsa, relationer och framgång. De arbetar med individer eller grupper och tar uppdrag på arbetsplatser, i skolor, inom sport eller scenkonst.

Certifierade Mindful Tappers finner du här

Certifierade Mindful Tappers har genomgått minst en Steg 2-utbildning i Mindful Tapping hos Center För Energipsykologi AB. Många tar kursen i repris vilket ökar kunskapen och tryggheten i deras praktiska arbete. Flera har även deltagit i Steg 3 utbildningen. En del har dessutom gått vår BSFF utbildning.

Efter kursen har de via egenstudier, teoretiskt och framförallt praktiskt arbete, kvalificerat sig och genomgått certifiering.

 

Mindful Tapper steg 2

Mindful Tapper steg 3