Varför fungerar tapping?

Dr David Feinstein är klinisk psykolog och pionjär inom energipsykologi och energimedicin. Han har skrivit åtta böcker och över 80 vetenskapliga artiklar. I en intervju med Jessica Ortner på Tapping World Summit 2015 delade han med sig av spännande insikter om vad forskningen visar om hur tapping påverkar hjärnan. För att kunskapen ska bli tillgängligt för alla har vi plockat ut några godbitar och översatt till svenska. Här finns även en länk till intervjun!

Läs vidare om vad forskningen visar om hur tapping påverkar hjärnan.

David är en otroligt kunnig person och delar i intervjun med sig av både vetenskapliga resultat och personliga berättelser.

Lyssna gärna på hela intervjun. Du hittar den som en mp3-fil här.

Länk till intervju med David Feinsten 

Här kommer en kortfattad genomgång av hans huvudpunkter omkring verkningsmekanismerna för tapping.

Knackningar lugnar känslohjärnan

När man tappar på vissa punkter på kroppen skickas elektrokemiska signaler ut. Akupunkturpunkter är mer känsliga för att skicka dessa signaler. På Harvard Medical School har man under tio års tid undersökt vilka effekter stimulering av akupunkter har på kroppen. Det man har funnit är att stimulering av vissa akupunkturpunkter minskar ”arousal” i amygdala, som är den del av hjärnan som upptäcker hot och kontrollerar våra känslor.

I en tapping-session börjar man med att komma i kontakt med ett minne som väcker obehag eller rädsla. Det som händer då är att detta orsakar en ”arousal” i amygdala, en stressreaktion. När man samtidigt knackar på akupunkterna sänds elektromagnetiska signaler genom kroppens bindväv till amygdala. Dessa lugnande signaler ger amygdala besked om att minska ”arousal”. Man ger alltså hjärnan dubbla signaler och inom några minuter börjar signalerna om att minska ”arousal” dominera. Personen märker det genom att den nu kan tänka på minnet utan obehaget som fanns där innan. Minnet finns fortfarande kvar, men man kan tänka tillbaka på det och samtidigt känna sig lugn.

Sensorisk stimulering skapar deltavågor

Inom EMDR har man gjort otroligt mycket bra forskning. I EMDR knackar man på andra punkter än akupunkturpunkter. Genom forskningsstudier har man kunnat se att denna typ av knackningar stimulerar hjärnan till att producera deltavågor. Deltavågor uppstår under djupsömn. De hjälper hjärnan att sortera intrycken från dagen och kassera det som är oviktigt och lagra de minnen som är viktiga.

Precis som i tapping tar man under en EMDR-session kontakt med ett traumatiskt minne. Samtidigt försätter knackningarna hjärnan i ett delta-tillstånd. Det gör att den emotionella delen av minnet ”suddas ut”. Minnen lagras som explicita (medvetna som man kan återge i ord) och implicita (omedvetna eller kroppsminnen). Emotionella minnen lagras som implicita minnen, som fragment av synintryck, känslor och kroppsförnimmelser. Deltavågorna ”suddar ut” denna emotionella, implicita, delen av det traumatiska minnet.
Neurologer kallar detta för depotentiering. Det innebär att nervbanorna bokstavligt talas löses upp. De finns inte längre. Efter några minuter av i stort sett all typ av repetitiv sensorisk stimulering, framförallt på överkroppen där vi ju tappar, ökar deltavågorna och de implicita delarna av det specifika minnet suddas ut.

Vi har alltså två intressanta processer som sker är vi tappar på kroppen: Dels skickas lugnande signaler direkt till amygdala och dels sker en ”utsuddning” av den emotionellt laddade delen av minnet.

Om du lyssnar vidare på intervjun får du höra David berätta om möjligheterna han ser för tapping att bli en del av människors naturliga egenvård i framtiden. Den dagen ser vi fram emot  – det är nämligen precis det som är vårt mål med Mindful Tapping!