Läs mer om: Mindful Tapping Grundkurs steg 1

2020-03-29
09:30 - 17:30
Hälsoporten
Frejgatan 32 - Stockholm

Pris Privatperson: 1900 SEK
Pris Företag: 2375 SEK
Kursledare: Hanna Noorberg

BOKA

Lär dig hur du med Mindful Tapping återfår känslomässig och mental balans när tankarna, känslorna, smärtorna eller sötsuget stör dig. Via de övningar och den teori du får på kursen blir sambanden mellan din uppväxt, dina livsvillkor och de problem du har idag tydligare. Genom dina egna och de andra kursdeltagarnas upplevelser förstår du kraften och […]
Läs mer om: Mindful Tapping steg 2

2020-05-02 - 2020-05-04
09:30 - 17:30
Ale Folkets Hus
Noltorget 10 - Nol

Pris Privatperson: 5400 SEK
Pris Företag: 6750 SEK
Kursledare: Kjell & Ann-Sofi Forsberg

BOKA

Under kursen kommer du att fördjupa din förståelse av hur viktiga neurofysiologins och traumaforskningens förklaringar är för att förstå hur vi fungerar. Genom detta kan vi nämligen förstå hur våra livsupplevelser påverkar våra tankar, beteende och vår hälsa. Då förstår vi även vad som behövs för förändring. Rent praktiskt lär du dig hur du tryggt […]
Läs mer om: Mindful Tapping steg 3

2020-05-07 - 2020-05-10
09:30 - 17:30
Ale Folkets Hus
Noltorget 10 - Nol

Pris Privatperson: 7000 SEK
Pris Företag: 8750 SEK
Kursledare: Kjell & Ann-Sofi Forsberg

BOKA

Det behövs mer än en metod för att lösa våra problem. På denna kurs lär du dig en räcka metoder och arbetssätt som gör arbetet effektivt, individanpassat, flexibelt och mångfacetterat. Dessutom fördjupar du din förståelse för hur du integrerar kroppsminnen och lär dig olika sätt att stärka inre resurser. Förkunskaper: Mindful Tapping Steg 1 och Steg […]
Läs mer om: Mindful Tapping Grundkurs steg 1

2020-05-10
09:30 - 17:30
Hälsoporten
Frejgatan 32 - Stockholm

Pris Privatperson: 1900 SEK
Pris Företag: 2375 SEK
Kursledare: Hanna Noorberg

BOKA

Lär dig hur du med Mindful Tapping återfår känslomässig och mental balans när tankarna, känslorna, smärtorna eller sötsuget stör dig. Via de övningar och den teori du får på kursen blir sambanden mellan din uppväxt, dina livsvillkor och de problem du har idag tydligare. Genom dina egna och de andra kursdeltagarnas upplevelser förstår du kraften och […]