Läs mer om: Mindful Tapping Steg 2

2019-10-18 - 2019-10-20
09:30 - 17:30
Ale Folkets Hus
Noltorget 10 - Nol

Pris Privatperson: 5400 SEK
Pris Företag: 6750 SEK
Kursledare: Kjell & Ann-Sofi Forsberg

BOKA

Under kursen kommer du att fördjupa din förståelse av hur viktiga neurofysiologins och traumaforskningens förklaringar är för att förstå hur vi fungerar. Genom detta kan vi nämligen förstå hur våra livsupplevelser påverkar våra tankar, beteende och vår hälsa. Då förstår vi även vad som behövs för förändring. Rent praktiskt lär du dig hur du tryggt […]
Läs mer om: Mindful Tapping Grundkurs steg 1

2019-10-26
09:30 - 17:30
Hälsoporten
Frejgatan 32 - Stockholm

Pris Privatperson: 1900 SEK
Pris Företag: 2375 SEK
Kursledare: Hanna Noorberg

BOKA

Lär dig hur du med Mindful Tapping återfår känslomässig och mental balans när tankarna, känslorna, smärtorna eller sötsuget stör dig. Via de övningar och den teori du får på kursen blir sambanden mellan din uppväxt, dina livsvillkor och de problem du har idag tydligare. Genom dina egna och de andra kursdeltagarnas upplevelser förstår du kraften och […]
Läs mer om: BSFF – Be Set Free Fast

2019-11-16 - 2019-11-17
09:30 - 17:00
Ale Folkets Hus
Noltorget 10 - Nol

Pris Privatperson: 4200 SEK
Pris Företag: 5250 SEK
Kursledare: Kjell & Ann-Sofi Forsberg

BOKA

BSFF är en förunderligt enkel metod även för komplexa problem. Vi säger så, även om vi vet att många blir lite lätt misstänksamma när man säger att problem är lätta att lösa. BSFF är så annorlunda att det till och med har väckt skepsis hos våra tidigare kursdeltagare när vi berättat om metoden. Vi behöll […]