Evidens för Mindful Tapping och Mindful Eye Positions har uppdaterats och omfattar nu Evidens för EPIC Modellen

The EPIC Experiences Model eller kort och gott EPIC modellen. En kunskapsmodell för hur vi fungerar och hur erfarenheter, upplevelser, påverkar oss dvs. hur vi lär oss av dem och vad det kan innebära.
LÄS PÅ SIDAN EVIDENS