Evidens för Mindful Tapping och Mindful Eye Positions

Inom konceptet Mindful Tapping® kombinerar vi ett flertal metoder för att effektivt ta hand om stress- och trauma-baserade problem. Vi undervisar i hur man fokuserar eller zoomar in och aktiverar sina problem. Så att man kan transformera dem i ett tillstånd av Problemaktiverad Somatisk Mindfulness. I kombination med integrerande, nervsystems-reglerande metoder som tapping, Mindful Eye Positions™, Mindful Movements™, PapegojTekniken™, Be Set Free Fast, Tapas Acupressure Technique, plus ytterligare metoder för integrering av tankar, bilder, ljud, lukt, smak, känselminnen, rörelseminnen, kropps- och huvud-positionsminnen med mera.

Mindful Eye Positions / EMDR / Brainspotting

Mindful Eye Positions är en metod som har stora likheter med EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprogramming) och Brainspotting.

Var och en av dessa metoder har ett gediget vetenskapligt stöd. Detta vetenskapliga stöd har lett fram till att man inom svensk vård idag använder mindfulness och EMDR samt att amerikanska psykologförbundet (APA) har godkänt tapping som evidensbaserad metod.

Innehållsförteckning

En kort sammanfattning av forskningsläget utifrån metod och problemområde. Vi bifogar även en lista över de forskare inom neurobiologi, stress och trauma som starkt har influerat utvecklingen av Mindful Tapping, både dess metoder och arbetssätt samt det teoretiska underlaget.

  • Teoretiskt ramverk för Mindful Tapping och Mindful Eye Positions
  • Vad är tapping?
  • Teorier om hur Mindful Tapping ger effekt

Tapping skickar lugnande signaler till amygdala
Minnen rekonsolideras vid motstridiga signaler
Rörelse är oförenligt med frysreaktioner

 • Forskningsläget
 • Stress, ångest, depression
 • Smärta och huvudvärk
 • Post-traumatisk stress (PTSD)
 • Sömn
 • Övervikt och beroenden
 • Prestation inom skola, sport och talarrädsla
 • Vad är EMDR?
 • Vad är Brainspotting?
 • Mindful Eye Positions
 • Stress, depression och ångest
 • Fysiologiska förändringar i hjärnan
 • Kroppsmedvetenhet och känslor

Evidens för Mindful Tapping och Mindful Eye Positions-Hanna Noorberg