Steg 2 med Mindful Movements utbildning 2023 september-oktober

Du lär dig hur du tryggt och effektivt använder Mindful Tapping och Mindful Movements även för allvarliga problem och svåra livsupplevelser. Utbildningen fördjupar förståelsen för trauma och stress och förklarar varför händelser i nutid kan ge kamp-, flykt- och frysbeteenden. EPICA modellen ligger som ett fundament, grundplatta, på vilken våra metoder vilar. Den teoretiska innebörden och förklaringen av EPICA blir via praktiken begriplig, lättförstådd och uppenbar.

Hösten 2022 startar vårt nya upplägg, uppgraderat och utsträckt i tiden med ökat antal läraledda kurstimmar, ökad övningstid och mer tid för frågor och diskussion. 8 veckor med 3,5 lärarledda dagar, ett antal kortare träffar mellan kursdagarna. Cirka 40 timmar under lärarledning.

Målgrupp

Utan restriktioner gällande vare sig utbildning eller arbetslivserfarenhet. Lämpar sig lika väl för föräldrar, anhörigvårdare och privatpersoner i allmänhet som yrkesverksamma; kroppsterapeuter, psykoterapeuter, kuratorer, pedagoger, coacher, undersköterskor, behandlingsassistenter, arbetsterapeuter, präster, poliser, idrottsledare, körledare, sångpedagoger. Men självfallet har i princip alla från direktörer och hr-personal till nämndemän och politiker nytta av den.
Det enda kravet och förutsättning för att deltaga är att Grundkursen / Steg 1 är genomförd och avklarad. Antingen som fysisk kurs eller E-kursen.

Med denna korta utbildning kan du, oavsett bakgrund, kön, etnicitet eller ålder hantera, arbeta med, och på så vis hjälpa andra inom eller utanför familjen och vänkretsen. Självklart så, även professionellt, på arbetsplatser, i skolan, behandlingshem, institutioner och vårdinrättningar samt för yrkesgrupper som är extra vålds- och traumautsatta.

Har du och/eller partner, vän, familjemedlem kroniska problem, väntar på operativt ingrepp, genomgått behandlingar, varit med om olycka, vistats i krigs- eller katastrofområde, arbetslös eller långtidssjukskriven då går ni kursen tillsammans för att hjälpas åt med läkning och återhämtning. Då kan ni tillsammans ha många timmar med terapi-coaching och på ett meningsfullt och ekonomiskt sätt hantera problemen.

Därför erbjuder vi rabatterat pris för privatpersoner då anmälan och betalning görs för 2 personer. Att gå tillsammans med en familjemedlem, partner, vän eller arbetskompis ger fördelar.

Datum

2022 års utbildning blir helt online via Zoom. Detta ökar tillgängligheten och skapar flexibilitet. Oavsett var du bor kan du delta i utbildningen. Utan extra kostnader för resor och uppehälle.

16 – 17 september 9.30 – 17.30
8 oktober 14.00 – 18.00
22 oktober 9.30 – 17.30
2 träffar för praktikfrågor + viss teoriinformation (onsdag 27 sept, måndag 16 okt.18-20)
Avslut 14 november 18.00 – 20.00

Datum för träffar och frågestunder kan justeras om önskemål föreligger.

Förkunskaper: Grundkurs i Mindful Tapping; ”live” eller E-kurs.
Förberedelser: Före kursens egentliga start skall anvisat instruktionsmaterial såsom videos, bloggar och kursmanual studerats.

Certifiering till Mindful Tapper genomförs efter Steg 2.

Läs mer om: Mindful Tapping – Steg 2

 

Kursdatum

2023-09-16 – 2023-11-14

09:30 – 17:30

Online via Zoom

Online via Zoom

Pris Privatperson: 5800 SEK / med demomaterial 6900 SEK

Pris Företag: 7250 SEK / med demomaterial 8600 SEK

Kursledare: Ann-Sofi Forsberg & Kjell Forsberg

 

  Anmäl dig till kursen

  1. Registrera din information
  2. Kontrollera dina uppgifter och skicka in bokningen

  Obligatoriska uppgifter är markerade med *

  1)

  Deltagaravgift

  Köpvillkor:

  En anmälan till deltagande i kurs är verkställd i och med att anmälningen är inkommen till oss och kursavgiften är betald. Anmälan är bindande.

  Vid händelse av akut uppkommen situation, egen eller nära anhörigs sjukdom, återbetalas allt utom 700:- av kursavgiften. Om förhinder att deltaga i kursen uppstår kan man även välja att delta i kursen vid ett annat tillfälle.

  EPICA Education AB har full rättighet att ställa in kurs vid händelse av sjukdom eller annan akut uppkommen situation. Anmälda deltagare får i ett sådant läge tillbaks kursavgiften om denna inbetalts. EPICA Education står ej för kursdeltagares eventuella utlägg för resor och boende.

  Ansvarsfriskrivning:

  Som kursdeltagare tar du personligt ansvar för ditt deltagande i våra kurser och workshops.

   

  2) Kontrollera dina uppgifter

  Genom att använda detta formulär accepterar du att denna webbplats lagrar och bearbetar dina uppgifter. Läs mer i vår Integritetspolicy.