Hjärnans idéhistoria eller hur vi tänkt om hjärnan genom tiderna

The Idea of the Brain: The Past and Future of Neuroscience av Matthew Cobb

Hejdlöst roligt och väl beskrivet om bl.a. den treeniga hjärnan. Bara det är värt priset på boken.

“Such is the power of the idea that different bits of the brain carry out specific tasks, much like a machine, that we repeatedly find ourselves pulled back by the claims of the highly specific localisation of some exciting psychological capacity. For example, a few decades ago the most important idea to influence popular perceptions of what science has to say about the human brain was the entirely erroneous idea that we have, deep in our skulls, a ‘reptilian brain’ that is responsible for our basest behaviours. This view – which is still doing the rounds – was based on the work of neurologist Paul MacLean, who claimed that we have three brains:

One of these brains is basically reptilian; the second has been inherited from lower mammals; and the third is a late evolutionary development that has made man peculiarly man … The reptilian brain is filled with ancestral lore and ancestral memories and is faithful in doing what its ancestors say, but it is not a very good brain for facing up to new situations.

MacLean’s ideas, which neuroscientists never took seriously, surged into popular culture in the 1960s and 1970s when they were adopted by two of the period’s most influential popular science writers”…Arthur Koestler och Carl Sagan Läs mer i boken!

Trots att neurovetenskapen, sedan 1980-talet, förkastat begreppen den treeniga hjärnan, reptilhjärnan, känslohjärnan och förnuftshjärnan hålls dessa begrepp fortfarande vid liv i program i Sveriges Television, Sveriges Radio och i poddar. I annonsering om ledarskapsutveckling florerar reptilhjärnor och känslohjärnor. Och på många andra håll, tyvärr. Trots att det idag har gått mer än 40 år sedan dessa idéer översvämmade den populära kulturen. När det gäller KBT ges denna föråldrade syn om en så kallad förnuftshjärna som styr en känslohjärna som förklaring för dess användning.

Det kostar på att lära nytt och att tänka om, men jag lovar att belöningen är enorm. Den medför en helt annorlunda syn på oss själva, hur vi fungerar, varför vi får besvär och vad man kan göra åt det. Med stöd av den nutida kunskapen i neurobiologi har vi erfarenhet av att det ges helt andra och effektivare möjligheter till terapi.

The Idea of the Brain: The Past and Future of Neuroscience av Matthew Cobb