Medvetande och den prediktiva,lärande hjärnan

Våra sinnen och vår prediktiva hjärna samverkar när de skapar våra medvetna upplevelser.

Det är lätt att göra misstaget att tro att vår medvetna upplevelse är en direkt beskrivning av verkligheten. För vi kommer ju i kontakt med den via våra sinnen* och den känns som verklig.

Vi bygger världen från insidan och ut

Hur vi uppfattar världen är inte bristfälliga beskrivningar av den. Det är snarare så att våra hjärnor inte avbildar omvärlden. Det vill säga syn- och hörselintryck är inte passiva svar på syn- och hörselstimuli som återges på en ”biografsalong” i hjärnan. Med andra ord stimulus–respons begreppet är ett föråldrat sätt att tänka på.

Så ett annat sätt att tänka på, är att se våra medvetna upplevelser som en serie förutsägelser, som vi oavbrutet och omedvetet finjusterar från insidan och ut. Snarare än från utsidan och in. I vår kultur har vi invaggats i föreställningen att vi tror på det vi ser eller sagt på ett annat sätt, vi tror att vi tror på det vi ser. Men det är tvärtom, vi ser det vi tror på. Vi bygger världen från insidan och ut, inte tvärtom.

Verkligheten är en medveten ‘hallucination’

Hjärnan använder en prediktiv process för att ge oss en medveten upplevelse av vår inre och yttre verklighet och låter oss dessutom uppleva den som verklig. Vi kan kalla det för en sorts medveten hallucination där våra sinnen ger information som justerar avvikelser i prediktionerna.

Med den prediktiva hjärnan som utgångspunkt för hur nervsystemet fungerar blir konceptet Mindful Tapping en självklar och logisk arbetsmodell. Såväl för hur ”problem” uppstår som för hur de kan lösas. De metoder vi använder inom Mindful Tapping konceptet kan, i kombination med ett för den prediktiva hjärnan effektivt arbetssätt, minimera prediktions-avvikelser och därmed ge utrymme för en genomgripande transformering av problemen.**

Lös problemen på samma sätt som de uppstod

Problemfokuserad somatisk mindfulness i kombination med tapping eller Mindful Movements (långsamma inkännande rörelser) eller MEP (Mindful Eye Positions) eller BSFF (Be Set Free Fast) eller arbete med inre bilder (Image Integration) eller någon annan av de andra metoder vi använder inom Mindful Tapping konceptet kan beskrivas fysiologiskt. Alla dessa metoder används på ett för hjärnans och nervsystemets prediktiva processer anpassat arbetssätt. På så vis kan man arbeta med de bakomliggande, eller med andra ord inlärda, orsaker som vid aktivering ger upphov till problem med hälsa, relationer, prestationer, tankar och beteenden. Konceptet Mindful Tapping

Förändra genom att arbeta med hjärnans lärprocesser

Det innebär att vi löser våra problem på ‘samma’ sätt som de uppstod på. För genom att uppdatera prediktionerna upphör problem att vara problem och nya möjligheter dvs. förändrade prediktioner ”tar över”.

Att uppdatera prediktioner kan med andra ord beskrivas som en lärprocess. Hjärnan lär in och använder sedan denna ‘information’ som prediktioner. Hjärnan lär om när den får motsägelsefull information från våra yttre och inre sinnen.

Lär mer om detta av professor Anil Seth som forskar inom kognitiv och teoretisk neurovetenskap.

The Neuroscience of Reality – Reality is constructed by the brain, and no two brains are exactly alike

Anil Seth – How Our Minds Predict Our Reality

Reality Is Not What It Seems – and Neither Are You!

* Våra sinnen är av exteroceptiv-, interoceptiv- och proprioceptiv natur.
** Termen re-konsolidering används ofta för en arbetsprocess som medför att man får en genomgripande transformering av problemen.