Reumatoid artrit och trauma

Finns det en koppling mellan reumatoid artrit och trauma?

Vi ser världen genom vårt nervsystems förutsägelser (prediktioner), som bygger på inlärning. Våra hjärnor påverkar vår omedvetna varseblivning via upplevda och inlärda upplevelser. Dessa upplevelser kan vara av stödjande karaktär och ge oss en känsla av att vara accepterade, välkomna och att tillhöra, vara en del av världen. Eller så är upplevelserna kopplade till hot eller fara. Tänk relationer!

Våra livserfarenheter påverkar inte enbart hjärna och övriga nervsystemet, utan också vårt immunsystem, våra celler, våra tankar och känslor. På sikt påverkar våra livserfarenheter vår hälsa.

Kroniska sjukdomar uppstår när våra kroppar fastnar i tillstånd av flykt, kamp eller frys

Forskning visar att kroniska sjukdomar som RA, reumatoid artrit, uppstår när våra kroppar fastnar i tillstånd av flykt, kamp eller frys och inte återhämtar sig. Vilket sker om traumatiska minnen kvarstår och därmed kan aktiveras av nya upplevelser som, ofta omedvetet, påminner om tidigare erfarenheter. Med tiden kan detta generaliseras, sprida sig till (irradiation) att omfatta allt fler upplevelser. Att betänka är att det är kroppens inre fysiologiska förändringar, via de interoceptiva systemen, som är en del av dessa minnen som aktiveras. Ju mer generalisering, ju mer lättantändligt, kindling.

En konsekvens av trauman kan vara auto-immuna sjukdomar

Reumatoid artrit och andra auto-immuna sjukdomar uppstår när våra kroppar skadar vissa celler eller vävnader så att de inte kan fungera som de gör vid hälsa. Alltmer forskning pekar på att detta inte är resultatet av en slump eller okända infektioner, utan är konsekvensen av att trauman och obehagliga händelser går i repris, aktiveras. Detta uppfattar nervsystemet som att vi fortfarande lever under hot eller fara.

…………..

Doktor Veronique Mead och Amee Quriconi, som nyligen fått diagnosen RA, berättar i en podcast om sina personliga erfarenheter och blandar detta med vetenskaplig kunskap i lättsmält format. Lyssna på hela intervjun

………….

Via de små vinjetterna som är ordnade enligt nedan kan du få en snabb genomgång av några väsentliga budskap. På denna sida hittar du klokheter i litet format:

  • Addressing Trauma can Help Symptoms and Flares
  • It’s a Nervous System Issue, not a Psychological Issue
  • Rheumatoid Arthritis / Disease: A Cell Danger Response to Threat
  • Positive/ Negative Thinking

…………………….

Doktor Veronique Mead har en oerhört rikhaltig sida med Information om kroniska sjudomar